Alternativ behandling: Mere end obskur overtro

Forskning 1. marts 2003 07:00

De fleste kender vel en eller flere, som har haft erfaringer med at benytte alternative behandlingsmetoder. Danskerne har efterhånden taget alternativerne til sig som en reel behandlingsmulighed. Undersøgelser viser at hver femte dansker har benyttet sig af alternative behandlingsmetoder. Patienterne har fået både gode og dårlige erfaringer med de forskellige metoder. Men det er misvisende at kategorisere alle alternative behandlere og deres metoder under en hat. Spændvidden er enorm, og faktum er, at vi ved meget lidt om, hvad der egentlig virker og hvordan det virker. Der forskes ganske vist i alternativ behandling i dag. Det sker blandt andet i regi af Center for Brobygning i Sundhedsarbejde. Men forskningen er sporadisk og slet ikke omfattende nok. Der mangler næsten altid penge til projekterne. Samtidig er det svært at fastholde dygtige forskere inden for feltet: Det er alt for usikkert, hvor længe forskningsprojekter kører, og hvornår pengene slipper op. Derfor er der generelt brug for mere forskning i alternative behandlingsmetoder - også i forhold til de konventionelle behandlingsmetoder. Jeg har sammen med en række af de andre partier i Folketinget taget initiativ til, at vi får sat forskningen på dagsordenen. I Norge har man gode erfaringer med at inddrage universiteterne i denne type forskning - det sker med udgangspunkt i et nyt forskningsamarbejde med hovedsæde i Tromsø. Det har den store fordel, at man sikrer en fri og uafhængig forskning. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne gøre det samme i Danmark. Selvom det ganske vist ser ud som om den danske lægeverden ikke er så åbne over for samarbejde som de norske læger. Alternativ behandling er… alternativ. Den lever nærmest kirurgisk afskåret fra den etablerede medicinske behandlingsverden. Selve behandlingen efter såkaldt alternative principper som for eksempel akupunktur eller hømopati foregår i reglen hos de alternative behandlere - ikke i lægeværelset. Selvom Dagens Medicin i Juni 2002 kunne fortælle om flere læger, der begynder at skele til alternative metoder og medicin, så er forskningen i dette samspil nærmest bandlyst fra de etablerede forskningsinstitutioner. Når forskning i alternativ behandling adskilles fra forskningen i almindelig medicinsk behandling, går vi glip at de synergieffekter, som kommer når forskellige forskningsfelter mødes. Det er oplagt, at man i en behandlingssituation kan have fordel af at kombinere traditionel medicinsk behandling med en eller flere former for alternativ behandling. Og derfor er det også helt oplagt, at forskningen i alternativ og medicinsk behandling bør finde sted under samme tag. Vi ser heldigvis allerede nu tøbrud inden for den etablerede behandlerverden. Nogle læger bruger akupunktur - og metoder som kiropraktik, fysioterapi og zoneterapi har vundet anerkendelse. Jeg er derfor optimist, når det gælder om at få den etablerede forskningsverden åbnet for forskning i alternativ behandling. Men jeg er også så meget realist, at jeg ved, at der skal følge penge med. Hvis vi virkelig vil have lødig forskning i alternativ behandling, må vi også betale for det. Derfor forestiller jeg mig, at vi skal have emnet med i de kommende finanslovsforhandlinger. Vi kan ikke være tjent med en myriade af alternative behandlere, hvor alle mistænkes for at være plattenslagere fordi enkelte metoder er det rene hekseri og humbug. Og vi kan ikke leve med, at folk udsættes for svindel, fordi vi ikke har nok viden om metoder og effekter. Derfor må og skal vi have sparket gang i forskningen i de alternative behandlingsformer. Så vi kan få glæde af de gavnlige metoder, som helt sikkert findes, og samtidig få ryddet ud i det, som er ren og skær overtro.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...