Alternativ behandling

Interessen for alternativ behandling i den danske befolkning vokser.

Per Clausen

Per Clausen

Næsten halvdelen af den danske befolkning har benyttet sig af alternativ behandling, og næsten en million danskere har benyttet sig af alternativ behandling inden for det sidste år. 67 procent af befolkningen ønsker ifølge Gallup, at der skal tilbydes alternativ behandling på sygehusene. Alligevel forskes der stort set ikke i alternativ behandling. Videns- og Forskningscenter For Alternativ Behandling (VIFAB) har således en årlig bevilling på kun 4,2 millioner kroner. Det betyder, at man råder over 4,7 årsværk. Det tilsvarende center i Norge råder over 16,1 årsværk. Der er altså et rystende misforhold mellem interessen for alternativ behandling og den danske stats investeringer i udvikling og forskning i alternativ behandling. Derfor foreslår Enhedslisten, at der ved den kommende finanslov skal afsættes 40 millioner kroner ekstra til forskning i alternativ behandling. Hermed kan vi få et nødvendigt løft på dette område. De 30 millioner kroner skal bruges til støtte til nye forskningsprojekter. Det vil gøre det muligt for forskere at satse på forskning i alternativ behandling og betyde et markant løft i indsatsen på dette område. Der vil dog stadig være tale om en uendelig lille indsats i forhold den offentlige og private investering i traditionel behandling og medicin. De sidste 10 millioner kroner skal bruges til at udbygge VIFAB. Det handler primært om indsamling og videreformidling af forskningsresultater. Den folkelige interesse for alternativ behandling kræver et aktivt medspil fra statens side. De ekstra 40 millioner kroner i 2008 er bare det første skridt i en markant øgning af forskningsindsatsen på dette område.