EMNER

Alternativ haster

NATO:I disse dage bliver mere stadig mere tydeligt, at det haster med at skabe et alternativ til NATO. Den fortløbende Irak-krise viser, hvor farligt det er også for Danmark at være med i alliancen. For det første har USA's regering misforstået, hvordan den bedst kan bekæmpe de terrorister, som kunne finde på at forårsage et så frygteligt angreb som det 11. september 2001. Det er forståeligt, at USA erklærer terroristerne krig, men den krig skal føres af politifolk og dommere og ikke af generaler og soldater. De to krige, som USA har ført under dække af terroristbekæmpelse, har ikke ført til større sikkerhed hverken i Afghanistan eller Irak. Det burde efterhånden være gået op for de fleste i Danmark, at USA bruger påstanden om, at forskellige lande støtter terrorister til at føre imperialistiske krige, der skal udvide landets indflydelse i verden. For det andet bruger USA NATO's såkaldte musketér-ed til at fremme egne interesser. Det var tydeligt under Irak-krisen, at USA gerne ville have NATO-tropper til Tyrkiet for at starte en nordlig front. Hvis og når USA vil lægge militært pres på enten Syrien eller Iran kan man forestille, at det samme skuespil gentager sig. For det tredje anerkender USA ikke den internationale straffedomstol. Selvom USA anerkender Geneve-konventionen om krigsførelse, kan altså ingen amerikaner blive dømt for at overtræde den, hvilket vi jo ser i forbindelse med fangerne på Guantanamobasen. Dette må skabe en uholdbar juridisk situation for soldater fra europæiske lande, der samarbejder med amerikanske soldater i Afghanistan eller Irak. Mens amerikanerne kan behandle krigsfangerne, eller hvad de nu kalder irakere, der gør oprør mod besættelsesstyrkerne, som de har lyst til, er de europæiske troppers handlinger hele tiden underlagt det bånd, at de kan blive dømt for, hvad de gør. Denne situation kan beskrives på den måde, at det må være som at være lærer på skole, hvor en del af lærerne har ret til at slå eleverne, mens den anden del kan blive dømt for det. Peter Hvelplund (P.H.) har i denne avis flere gange været talsmand for, at svaret på den nuværende amerikanske regerings politik er at styrke FN-systemet. Han må imidlertid være klar over, at en sådan reform af FN ikke kan ske uden accept af USA, hvilket jo i øjeblikket er lidet sandsynlig. Indtil vi har en amerikansk regering, der er lige så fornuftig som P.H. må vi skabe det næst bedste alternativ, og det er en EU-hær.

Breaking
Omfattende strømsvigt mange steder i Nordjylland
Luk