Alternativ til regeringen smuldrer

Vi har netop oplevet et bemærkelsesværdigt farvel til Folketinget fra en markant og kontroversiel socialdemokratisk politiker. Det drejer sig naturligvis om tidligere minister Karen Jespersens dramatiske opgør med først og fremmest partileder Mogens Lykketoft, hvis troværdighed hun med sin handling drager i tvivl, ligesom hun sætter en tyk streg under, at SR-regeringsalternativet til den siddende VK-regering smuldrer.

Det gør det først og fremmest på grund af udlændingepolitikken. Her står radikale fast på, at 24 års-reglen skal ophæves, idet den i deres verdensbillede strider mod menneskerettighederne. Omvendt er socialdemokraterne vendt på en tallerken i udlændingepolitikken, hvor de nu støtter de stramninger, som den borgerlige regering har gennemført. Også S går ind for 24 års-reglen, ligesom de lægger sig tæt op ad regeringen i udlændingepolitikken i det hele taget. Det gør partiet vel vidende, at sidste valg førte til et eklatant nederlag netop på udlændingepolitikken, hvor S og R dengang stod last og brast. Det gav en fyringsseddel fra vælgerne - en fyringsseddel, som de to detroniserede partier hurtigst muligt gerne vil have vekslet til et nyt adgangskort til regeringstaburetterne. Det kan meget nemt være udlændingepolitikken, der igen spænder ben for socialdemokraters og radikales fælles regeringsdrømme. Det har Karen Jespersens farvel sat i relief. Hun mere end antyder, at socialdemokraternes kovending på udlændingeområdet er en kovending på skrømt med det ene formål at få vælgere tilbage på den konto. Karen Jespersen tror simpelt hen ikke på partiets og partilederens gentagne forsikringer om, at de står fast på de stramninger, regeringen har gennemført, og at socialdemokraterne også i regering vil være garanter for, at indvandringen holdes under kontrol og ikke igen løber løbsk. Denne manglende tro på sit eget parti bygger hun bl.a. på, at hendes holdninger og synspunkter er blevet tiet ihjel og i det hele taget opfattet som besværlige af partitoppen. Hendes direkte advarsel mod et formaliseret samarbejde med De Radikale er faldet i alt andet end god jord blandt Karen Jespersens partifæller. En sådan advarsel kolliderer jo direkte med ønsket om igen at danne en SR-regering - og den synliggør den indbyggede konflikt, der ligger i de to partiers vidt forskellige holdninger til udlændingepolitikken, hvor R er på linje med SF og Enhedslisten. Hvornår får den radikale leder i en krydsild det meget nærliggende spørgsmål fra en kritisk og opmærksom journalist: Hvor går grænsen egentlig for, hvad de radikale vil acceptere af indvandring? Er der overhovedet en øvre grænse for, hvornår integrationsopgaven ikke kan løses tilfredsstillende mere? Konflikten og uenighederne i udlændingepolitikenn består nemlig ikke i, at den ene side af Folketingssalen er lukket og fremmedfjendtlig, mens den anden er åben og humanistisk indstillet. Det er en falsk varebetegnelse. Begge sider af salen har en åben og humanistisk indgang til fremmede. Derimod lægger regeringspartierne vægt på at begrænse tilgangen af udlændinge til et niveau, hvor det også er realistisk at praktisere en ansvarlig og effektiv intergration - både af hensyn til dem , der ønsker ophold i vores land, og af hensyn til os, der allerede bor her. Man ønsker kort sagt at sikre et Danmark, der fortsat hænger sammen. I tilfælde af en uforholdsmæssig stor tilgang af fremmede risikerer man omvendt et Danmark, der ikke i længden vil kunne hænge sammen som en hel og homogen nation, men som derimod vil blive hjemsøgt af etniske, sproglige og sociale konflikter, ghettodannelser samt intern uro. Karen Jespersen skal ikke have utak for at sige sandheden, så vi alle kan forstå den. At den kommer på tværs af nogles ambitioner om at genvinde regeringsmagten er forståeligt nok, men fuldstændig underordnet det afgørende nationale ansvar, enhver seriøs regering må tage på sig. Baner vælgerne vejen for en ny SR-regering, kan det vise sig at være en fatal gambling med et velfærdssamfund, der fortsat hænger sammen og bygger på et folkeligt fællesskab som fundament. Flemming Jansen, Østerled 5, 9490 Pandrup er borgmester i Pandrup Kommune valgt for Venstre

Forsiden