Alternativ undervisning på Søndergades Skole

BRØNDERSLEV:I disse dage er der alternativ uge på Søndergades Skole, hvor eleverne har droppet den normale undervisning for at hellige sig forskellige temaer. Folkeskoleloven pålægger os at lave tværfaglig og projektorienteret undervisning. Det kan ofte være vanskeligt indenfor rammerne af en almindelig 45 minutters lektion. Derfor bryder vi tre gange om året skemaet op for at holde alternative uger, fortæller Christian Mølbjerg, viceinspektør på Søndergades Skole. - Flere undersøgelser har vist, at børn lærer langt mere, når undervisningen gøres mere konkret og eleverne får tingene i hænderne, siger Christian Mølbjerg. Ala El-Sayed fra 5. klasse kan fortælle om, hvordan det er at få gjort matematik håndgribeligt.Han har lavet kasser efter bestemte geometriske mønstre. - I starten var det svært, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle bøje kanterne, fortæller Ala El-sayed og viser hurtigt og behændigt, hvordan man kan lave en kasse ved at bøje og folde et stykke papir omkring 50 gange. - Det er først i dag, jeg har fået lært det, men nu har jeg også lavet 5 kasser, siger Ala El-Sayed uden det imponererer en af hans klassekammerater, der fortæller, at han har lavet hele 13 kasser. En anden 5. klasse på Søndergades Skole har indianere som tema i denne uge. - I første omgang har vi samlet en mappe til alle elever med oplysninger om indianerne. For eksempel deres historie frem til i dag og kendetegnene for de forskellige stammer, fortæller klasselærer Lise Vejby. - Derudover laver vi en totempæl og en tipi, og eleverne lægger krigsmaling på hinanden. I klasselokalet virker eleverne engageret i arbejdet. De har alle taget indianske navne, som Solstråle og Brølende vandfald. I det ene hjørne samles børnene rundt om en indiansk klædedragt. Straks begynder de at diskutere, hvem der skal være høvding for stammen, men de finder ingen løsning. Dertil er der for mange høvdinge i klassen.