Lokalpolitik

Alternative besparelser

BUDGET:I disse budgettider, kan man jo altid fundere over alternative besparelsesmuligheder, når nu de politiske partier i Kommunernes Landsforening har indgået en aftale med regeringen, som gør det nødvendigt! Måske man kunne se lidt på, hvad der egentligt er bibliotekernes opgave. Personligt syntes jeg det må være udlån af bøger. Men ville det så ikke være rimeligt, at indføre brugerbetaling for lån af eks. musik og computer? Naturligvis skal der være plads til en vis form for kulturel støtte, men er det rimeligt at Aalborg Kommune i sparetider bruger penge på bandereklamer og lignende, ved mere eller mindre professionelle stævner? Byrådet holdt forud for offentliggørelsen af det kommende budget et længere seminar på et udenbys badehotel. Hvad mon det kostede skatteyderne, og kunne det have været holdt billigere i kommunens egne bygninger? Man taler stadig, om nye veje og kulturbyggerier. Tænker man overhovedet ikke på, at de efterfølgende skal vedligeholdes og drives, og at pengene kun kan komme fra vores nuværende foreninger, eller fra besparelser på andre områder? Tænker man slet ikke på, at man faktisk kan få en del nye cykelstier på skolevejene, for den pris som en ny vestvej vil koste? I en tid hvor de ældre i den nuværende Aalborg Kommune skal betale mere for deres varme mad, have ringere mulighed for rengøring, og fratages deres årlige hovedrengøring. I sådan en tid, var det så ikke rimeligt, at lokalpolitikerne undlod at ”skrabe til egne lommer”? Det lader det desværre ikke til, at byrådet i Aalborg mener. End ikke SF og Socialdemokraterne, eller for den sags skyld Dansk Folkeparti! Næ, jo større honorar til ”os selv” jo bedre! Jeg ved at det er ” mange bække små” jeg har nævnt. Det giver langt fra nok i forhold til de besparelser som Kommunernes landsforening har lovet regeringen. Men er det ikke et lille skridt, i den rigtige retning?