Lokalpolitik

Alternative forslag til besparelser

BUDGETDEBAT:Jeg er lidt forvirret. Først husker borgmesteren ikke hvilke forslag jeg har bidraget med de sidste fire år. Nu husker han det hele - og mere til. Jeg er meget ærgerlig over, at du igen forsøger at dæmonisere og isolere mig. Du er jo godt klar over, at jeg ikke har foreslået netto besparelser på de nævnte områder eks. nedlæggelse af naturskole og velkomstcenter og skoler. Det har været mine alternativer til de nødvendige driftsbesparelser som vi i perioden har været nødt til at gennemføre. Jeg har loyalt stået bag Venstres budgetforslag og forlig de sidste fire år. Dog har jeg ikke været glad for eks. takststigningen på børnepasning og musikskolen. Og jeg har altid haft alternative forslag til alternativ prioritering. Eks. velkomstcenter og naturskolen. Det er simpel prioritering fra min side. Ingen tvivl om at naturskolen er et stort aktiv for kommunen. Det er "bare" prioritering. Min prioritering har der i gruppen ikke været flertal for. Det har jeg aldrig taget særstandpunkt på, men loyalt konstateret at sådan er flertallets holdning. Efter deltagelse i det første budgetseminar for fire år siden, har jeg med undren erfaret, at vi kigger i forvaltningens sparekatalog. Jeg troede udgangspunktet ville være en politisk tilgang til budgettet. Derfor har jeg flere gange forsøgt, at påvirke den politiske prioritering i gruppen, så vi kunne sætte politiske mål inden budgetforhandlingerne. Jeg har foreslået politisk debat i gruppen om: Udlicitering af genbrugsplads, it-afdeling, grønne områder, evaluering af seland care udbud, fælles ledelse indenfor folkeskolen, mål- og rammestyring osv. Strøtanker til politisk diskussion - men sådan arbejder Venstres gruppe ikke. Lad mig til slut spørge om borgmesteren mener, at vi i år lever op til aftalen mellem KL og regering? Hvis ja, hvorfor skulle budget 2006 genåbnes og budgettal nedsættes og serviceforringelser gennemføres? Det er helt fint for mig, at du ikke ønsker at svare på spørgsmålet. Men jeg kan ikke forstå, at jeg dermed skaber myter! Lige for god ordens skyld, så står jeg helt bag mit parti på områderne skattestop og strukturreform. En ting er vi helt enige om borgmester. Aabybro Kommune er en vidunderlig kommune at bo og bosætte sig i. Uanset hvad.