Alternativet er der ikke

Besparelser vil tabe de unge skoletrætte elever på gulvet

HJØRRING:Får Hjørring Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg trumfet de planlagte besparelser igennem i forbindelse med budget 2005, så kommer det til at kunne mærkes en hel del steder. Bl.a. hos Ungdomsskolens Heltidsundervisning, i daglig tale Dagskolen, hvor et besparelsesforslag lyder på at skære 50 pct. af Dagskolens lærerstillinger på Godthåb. - Heltidsundervisningen er det perfekte sted for den type elever, der ofte har store sociale- og trivselsmæssige problemer. Der er bare ikke plads til så mange af gangen, men her får eleverne mulighed for at få fodfæste igen, og en hel del af dem sluses ud til erhverv eller videre uddannelse, siger Erik Sørensen, der er speciallærer og tillidsrepræsentant på Godthåb, og fortsætter: - Tallene viser, at vi får rigtig mange ud, så Dagskolen er stadig en succes. Undersøgelser på landsplan har også vist, at det er den billigste form for skole for disse elever - så nu er det frustrende for mig at tænke på, at Hjørring Kommune påtænker at nedlægge 12 pladser i Dagskolen. Udvalget skal i alt finde 9,5 mio. kr. i besparelser. Og her vil en nedskæring på to lærerstillinger i Dagskolen betyde, at Dagskolen ikke længere som nu kan tilbyde undervisning til 24 elever men fremover kun 11-12 elever. Men konsekvenserne er ifølge Erik Sørensen værre end det: - Det er spørgsmålet, om vi overhovedet kan fortsætte. I hvert fald er vi begyndt at melde ud om elevstop allerede nu, selv om budgetbesparelserne endnu ikke er endeligt vedtaget. For vi vil ikke begynde at tage nye unge ind, for så midt i skoleåret at melde ud, at der ikke længere er plads. Han bakkes op af Godthåbs inspektør Keld Christensen. Han oplyser, at Dagskolen i løbet af de sidste tre år ikke fra skoleårets start har været oppe på 24 pladser. I år begyndte der f.eks. 10 elever, men henover året kommer eleverne så typisk omkring efterårsferien eller nytår, når de dårligst stillede ikke længere vil være i den almindelige Folkeskole. Og oftest slutter et skoleår med, at der er cirka 20 elever på holdet. - Besparelserne vil betyde, at står der så en elev og banker på senere på skoleåret, så må vi melde hus forbi. Eleverne tabes simpelthen på gulvet, mener Erik Sørensen. For Dagskolen er ikke en typisk skole. Teori er skiftet ud med "håndens arbejde", for selv om man er dårlig til dansk og matematik, så skal eleverne altid vide, at de i det mindste duer til noget. Derfor læres matematikken måske ved skov- eller metalarbejde, der satses på små hold, og så har Dagskolen ikke mindst en opdrager-funktion, fordi eleverne er utilpassede derhjemmefra. - De skal se sig selv som succes-historier, og det er vi gode til, siger Erik Sørensen.