Alternativet til VK er bedre

BESKÆFTIGELSE:Valgkampen er inde i det sidste døgn, og alle partier har haft mulighed for at vise, om de har effektive bud på, hvordan der skabes nye job i Danmark. Oppositionen har konkrete og reelle bud. Det har regeringspartierne ikke! Regeringen har også under valgkampen vist, at de ikke engang der hvor de har magt, vil gøre noget for at beholde jobs i Nordjylland. Her tænker vi for eksempel på nedlæggelse af job på flådestationen i Frederikshavn og i fødevarekontrollen. Ikke engang disse job vil regeringen bevare i Nordjylland. Derfor må vi have et systemskifte og en ny regering baseret på centrum-venstre partierne. Vores bud på konkrete og blivende job i Nordjylland er: * Udflytning af statslige arbejdspladser til Nordjylland – og fastholdelse af de eksisterende. For eksempel kan række servicefunktioner som betjener borgere telefonisk eller over nettet flyttes fra København til Nordjylland. * Udvikling af uddannelser i Aalborg. Det har tidligere været forsøgt at skaffe et medicinstudie til Aalborg, den indsats kan genoptages og derudover er der en lang række muligheder for at få nyoprettede studieretninger til landsdelen. * Oprettelse af et idé og forskningscenter for udvikling af turisme. Det bør ligge i Nordjylland, som har stor viden og erfaring inden for området. * Genoptagelse af støtte til det nordjyske center for vedvarende energi. Der er brug for et sted hvor der kan tænkes nye og skæve tanker om styrkelse af den vedvarende energi * Der skal investeres i forskning, udvikling og produktion af fødevarer af høj kvalitet, hvor der er taget hensyn til dyrevelfærd og hvor produktionen sker udfra økologiske principper. Vores bud på generelle initiativer til jobskabelse i Danmark er: Fremrykkelse af nødvendige offentlige investeringer. Vores skoler og daginstitutioner er alt for nedslidte, kloaknettet er mange steder mere eller mindre en hullet si, der ligger mange forurenede grund som skal oprenses, jernbanenettet er meget nedslidt og skal renoveres, for bare at nævne nogle af de mange "fortidens synder" som skal rettes op. Derved slår man to fluer med et smæk. Der skabes hårdt tiltrængte job, og der laves nogle helt nødvendige gernopretninger. Genindførelse af satsning på vindmøller og andre former for vedvarende enegi. Det skaber mange flere grønne jobs. I år 2004 blev, der kun opstillet fem nye vindmøller i Danmark. Vi skal 20 år tilbage, før det var så lidt. Giv tid til omsorg ved at ansætte flere pædagoger og hjemmehjælpere. Det vil give et bedre liv for både børn og ældre. Beskæftigelsen behøver et løft her og nu, og i tillæg en langsigtet plan, som kan sikre arbejdspladser i Nordjylland. Som vist i det ovenstående er der masser af helt konkrete initiativer, som kan og skal sættes i værk. Derfor skal vi have et systemskifte ved valget.