Lokalpolitik

Alternativt forslag til ny kommune

Løgstør kan gå sammen med Fjerritslev og Farsø, foreslår Uffe Bro

LØGSTØR:Når der tales ny kommunestruktur, er der et alternativ for Løgstør til de forslag, som er på bordet i øjeblikket: Løgstør kan gå sammen med Fjerritslev og Farsø. Det forslag kommer fra formand for Løgstør Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø Uffe Bro (S). Han har - som privatperson - skrevet et åbent brev til borgmestrene i Fjerritslev, Farsø, Løgstør samt Nibe for at argumentere for den alternative løsning. Og han har flere argumenter - blandt andet med hensyn til udvikling af turismen: - I en vesthimmerlandsk kommune bestående af Aars, Aalestrup, Farsø, Løgstør og eventuelt Nørager, vil der bestemt ikke være ens interesser på turistområdet. Kystkommuner som Farsø og Løgstør vil have en meget stor interesse i, at kommende ressourcer allokeres til turistområdet, mens de resterende "indenlandske" områder bestemt vil have en anden opfattelse, og da Farsø og Løgstør formentlig altid vil være i mindretal, kan vi se frem til at blive udsultet på dette for os så væsentlige område, skriver Uffe Bro. Han skriver også, at han er blevet mere nervøs for et muligt samarbejde i en vesthimmerlandsk kommune, efter at Aars Byråd meddelte, at det ikke vil have Fjerritslev med. - For mig at se betyder det, at Aars kun ønsker samarbejde, såfremt det kan ske på deres præmisser, og at det samtidig også kun kan medføre en fordel for dem selv, skriver Uffe Bro. Han opfordrer til, at der undersøges styrker og svagheder ved hans forslag og holder også døren åben over for Nibe, hvis deres ønskede sammenlægning med Aalborg ikke bliver til noget. Uden Nibe vil en sammenlægning af de nuværende Fjerritslev, Farsø og Løgstør kommmuner giver en kommune med cirka 30.000 indbyggere. Med henvisning til regeringens udspil er det efter Uffe Bros mening tilstrækkeligt til at løse de kommende opgaver. Eventuelt med et samarbejde med Aalborg om større opgaver. Farsøs borgmester, H.O.A. Kjeldsen (V), kalder forslaget for " et interessant alternativ". Der skal dog ikke herske tvivl om, at han helst ser en så stor vesthimmerlandsk kommune som muligt: - Det er stadig vores primære mål, og som det ser ud lige nu, kan det blive med Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup. Det, vi så især holder øje med, er om Nørager vil med, og jeg vil også meget gerne have Støvring med, siger H.O.A. Kjeldsen.