Alternativt miljøudvalg i arbejde

Fosdalen Planteskole er igen på dagsordenen

JAMMERBUGT:Repræsentanter fra Enhedslisten og SF samt fagforeningen 3F troppede op, da de to sidstnævnte havde kaldt til møde for at oprette et alternativt miljøudvalg, som skal kigge politikerne i Jammerbugt Kommune over skulderen. - Vi fik en overordnet snak om miljøudvalgets opgaver. Vi vil først og fremmest følge teknik- og miljøudvalgets arbejde i Jammerbugt Kommune, fortæller BrianAndersen fra 3F i Brovst. Baggrunden for oprettelsen af Miljø+ er et ønske om at sætte fokus på miljøpolitikken i den nye storkommune. - De kommende års miljøpolitik bliver af allerstørste betydning. Ikke alene skal Jammerbugt Kommune overtage en lang række opgaver fra amtet, det vil også være vigtigt at sætte fokus på et bredere felt, som forbrugs-, arbejds-, børne- og trafikmiljø, siger Brian Andersen. Derfor vil Miljø+ arbejde for, at alle beslutninger i det kommende byråd også belyses med en vurdering af konsekvenserne for miljøet. - Desuden vil vi gå ind i sagen om Fosdalen Planteskole, der er truet af lukning. I arbejdsgruppen omkring planteskolen bliver der snart holdt et afgørende møde. Vi håber, at arbejdsgruppen, og de politikere, der under valgkampen støttede en overtagelse af planteskolen, vil være med til at redde planteskolen, så den fortsat som landets eneste kan producere pesticidfri træer, siger Brian Andersen.