EMNER

Altid knappen til venstre

Med jævne mellemrum dukker sager op, hvor Danmarks Radio er gået så langt over grænsen for, hvad der med rimelighed kan kaldes upartisk journalistik, at der kommer en sag ud af det med Den hemmelige krig som det seneste eksempel.

Disse sager udgør imidlertid kun toppen af isbjerget, for DR vælger i det daglige, i stort som småt, ”knappen til venstre” hver gang en mulighed byder sig. Her er tre eksempler fra en ganske almindelig aften (15.2.): Først en dokumentarserie i 10 dele om Første Verdenskrig med dansk bearbejdning ved Benito Scocozza – som er tidligere medlem af Danmarks Kommunustiske Parti, medstifter af og formand for Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister, senere Kommunistisk Arbejderparti og i dag medlem af Enhedslisten. Dernæst et program om religions dogmatiske syn på Darwins udviklingslære – i det kristne USA. I nyhederne umiddelbart efter nævnes det knapt at en af de fire terrorsigtede danske muslimer blev idømt syv års fængsel efter den hårde terrorparagraf. I stedet fokuseres på frifindelsen af de tre andre og på hvilke sårede følelser, det formodes at vække i det såkaldt muslimske miljø. Isoleret set er der ikke noget forkert i at vælge en gammel kommunist til at bearbejde en historiedokumentar, at sætte sport på kristne fundamentalister i USA og på frifindelsen af muslimer i en terrorsag. Men den den røde tråd i DR’s daglige virke er – netop rød. Heri ligger DR’s virkelige troværdighedsproblem.