ALTO flytter men bliver nok

35 arbejdspladser forsvinder og KEW-bygninger er sat til salg

HADSUND: Den sidste højtryksrenser er snart produceret i de fabriksbygninger, der blev bygget, da der for alvor var gang i produktionen af højtryksrensere i Hadsund. De nye ejere af det, der engang hed KEW, Nilfisk-ALTO, har besluttet sig for at sætte bygningerne til salg, men agter at blive i området i en slanket udgave. Direktør Jørgen Jensen bebudede i efteråret, da det var blevet besluttet at flytte den såkaldte logistik-afdeling til Brøndby, at man ville gennemføre en analyse af de øvrige aktiviteter i Hadsund. Analysen er nu bragt til ende, og den betyder - alt efter temperament - at der forsvinder omkring 35 arbejdspladser eller at der bevares 165. Analysen har nemlig ført til, at koncernen flytter produktionen af rensere til professionelt brug til Ungarn, og produktionen af forbrugerprodukter - eksempelvis hobbyrensere - til Kina. Til gengæld fastholdes produktionen af stationære og industrielle anlæg, diesel og benzindrevne højtryksrensere og bearbejdning af mekaniske dele i Hadsund. Dertil kommer, at Nilfisk-ALTO vil styrke den afdeling, der arbejder med udvikling af højtryksrensning til både professionelt og privat brug. - Der vil de kommende år blive investeret i udvikling af nye højtryksrenserprodukter og -systemer, hedder det fra virksomheden. Den udmelding indgår i det svar, som Jørgen Jensen giver på spørgsmålene om, hvorvidt Nilfisk-ALTO forventer, at der nu er sket den tilpasning af virksomheden i Hadsund, der skal ske, og om man vil blive i Hadsund. - Hvis vi ikke ville blive, så ville vi ikke investere i et sådant kompetencecenter, argumenterer han og tilføjer: - Vi har opbygget en organisation, der er den rigtige ud fra de givne forudsætninger. Altså virksomheden har nu fundet den udformning og størrelse Hadsund-afdelingen skal have, hvis der ikke sker noget, som ledelsen ikke har forudset. - Sådan vil det altid være, man laver ændringer baseret på de forudsætninger, man har, siger Jørgen Jensen, der heller ikke er helt præcis, når det gælder virksomhedens fremtidige adresse. Han siger dog, at man agter at blive i omdet. - Vi har en masse dygtige ingeniører i Hadsund, og så flytter vi ikke over på den anden side af jorden, for så flytter de nemlig ikke med, siger Jørgen Jensen, der i efteråret bebudede, at ansatte i logistik-afdelingen ville blive tilbudt job i Brøndby. Hidtil er der dog blot to-tre stykker, der har valgt at gå i fodboldspilleren Ebbe Sands fodspor og flytte fra Hadsund til Brøndby, men flere kan følge, siger Jørgen Jensen, der siger, at Nilfisk-ALTO gerne vil fastholde dygtige medarbejdere i den store organisation. Han siger også, at erfaringerne viser, at det er lettere at få funktionærer end ansatte i produktionen til at flytte. Jørgen Jensen forventer, at hele omstruktureringen er tilendebragt ved udgangen af tredje kvartal i år, og de 35, der mister deres job enten i produktionen eller administrationen, fratræder løbende gennem de næste otte måneder. Vedrørende den fremtidige adresse, siger han, at man først vil tage konkret stilling, når man ser, hvad der kommer ud af, at bygningerne er sat til salg.