Nordjylland

Alvorlig misforståelse

I NORDJYSKE lørdag 9. april er der interview med Susanne Mitchel vedr. angstbehandling og psykologer - desværre fremføres der her en række alvorlige misforståelser.

For det første er det ikke rigtigt, at der ikke findes psykologer i Nordjyllands Amt, der kan behandle angst. Faktisk er det sådan, at de fleste psykologer dagligt i klinikken behandler mennesker med forskellige former for angstlidelser. Problemet er ikke, at der ikke findes psykologer til at behandle lidelserne, men at det offentlige ikke yder tilskud til sådanne behandlinger hos psykolog, og at borgeren derfor selv må betale det fulde honorar. Så længe samfundet har valgt ikke at ville give tilskud til behandling hos psykologer for en lang række lidelser, vil det for mange mennesker være økonomisk uoverkommeligt at søge sådanne behandlinger. Den anden alvorlige misforståelse er, at det kun er kognitiv behandling, der hjælper. Der er flere psykologiske behandlingsmetoder, hvoraf den kognitive blot er en af dem. Desværre synes der er være opstået en mytedannelse om at kognitiv terapi er det eneste, der hjælper, og at det hjælper for alle. Dette er ikke virklighed. Der blev også foretaget seriøs psykologisk behandling af angstlidelser hos psykologer før den kognitive terapi blev udviklet. Så hvis der effektivt skal ske en ændring i muligheden for at få behandling hos psykologer kræves der en ændring i det offentliges villighed til at give tilskud til sådanne behandlinger. At tale om, at der er desperat mangel på behandlingstilbud i vores landsdel er noget vås – der er desperat brug for, at det offentlige ændrer holdning til, hvad man vil give tilskud til.