Naturkatastrofer

Alvorlig og sørgelig aktuel sogneaften i Bindslev

BINDSLEV:Når menighedsrådet på onsdag indbyder til sogneaften i Sogne huset i Bindslev bliver emnet særdeles aktuelt og alvorligt. Den ledende medarbejder Stig Glent Madsen fra Folkekirkens Nødhjælp vil her fortælle om katastrofehjælpen efter flodbølgen på bl.a. Sri Lanka og om nødhjælpen til Dafur provinsen i Sudan. Stig Glent Madsen er netop kommet hjem fra et ophold i Dafur provinsen, og han har også rejst rundt blandt flodbølgens ofre. Han er derfor særdeles velorienteret om den kolossale nød og om den indsats, der ydes for at afhjælpe nøden, I Bindslev sogn er der iøvrigt i dag husstandsindsamling til et af Folkekirkens Nødhjælps projekter. Et projekt man også på sogneaftenen vil kunne få belyst yderligere. schib