Skolevæsen

Alvorlige fejl i Apex- analyse

Apex har udgivet ”Apex Analyse 1 - Nordjyllands Kreative Råstof – vilkår og potentialer for talentudvikling og det kreative vækstlag”.

Denne udgivelse danner i øjeblikket grundlag for beslutninger omkring fremtidens kulturpolitik i Nordjylland. Jeg er en af de ca. seks akademiuddannede billedkunstnere under 50 år, der stadig bor i Nordjylland. Jeg har den femårige uddannelse fra Det Fynske Kunstakademi og dertil tre år fra Kunstakademiet i Kiel Tyskland, derudover har jeg deltaget på en lang række udstillinger med kunstfaglig udvælgelse. Min baggrund for at udtale mig er i den faglige sværvægtsklasse, og det må jeg desværre påpege, da Apex udover de graverende fejl i denne rapport, sideløbende fremstiller folk uden uddannelse og kunstfaglige referencer, som kapaciteter på billedkunstområdet, hvilket er medvirkende til at misinformere og presse de reelle kompetencer ud af regionen. I Apex-analysen er følgende alvorlige fejl: Professionelle kunstnere bliver betegnet som værende kunstnere, der kan leve af deres kunst - dette er forkert. Hovedparten af de professionelle billedkunstnere kan ikke leve af deres kunst. Den parameter, Apex her sætter op for begrebet ”professionel kunstner”, siger alene noget om, hvorvidt man sælger eller ej, og intet om det faglige niveau for kunstneren. En professionel billedkunstner er en kunstner, der enten har færdiggjort en akademiuddannelse på et af de statsanerkendte kunstakademier, eller har vist faglige kvaliteter ved at udstille på udstillinger med kunstfaglig udvælgelse (f.eks. de anerkendte censurerede udstillinger eller museer/kunsthaller osv.). Den parameter, Apex vælger at bruge for betegnelsen ”professionel kunstner”, er altså forkert og uden værdi i en kunstfaglig diskussion. Ofte er der endda omvendt proportionalitet imellem éns indtægt som kunstner og éns faglige niveau. Dette skyldes, at folk, der arbejder med f.eks. dekoration eller kopierer, lettere kan sælge deres ”værker”, da værkerne allerede er indskrevet i kunsthistorien, og derfor umiddelbart kan genkendes som kunst af folk uden den store faglige viden. Apexes definition betyder, at en maler, der kopierer Cezannes landskabsmalerier eller Per Kirkebys billeder og tjener gode penge på det, er at betegne som en professionel kunstner. Jeg kan kun sige, at denne definition er ukorrekt. At være professionel billedkunstner er udelukkende en faglig vurdering, og ikke et spørgsmål om salg. Hvad ville en professorer fra Aalborg Universitet (AAU), der er tilknyttet Apex, sige til, at man udskiftede den faglige vurdering af ens Ph.d. opgave med en vurdering af, hvad man havde tjent det sidste år? Står problematikken klart nu? Jeg kan kun advare mod det arbejde, Apex og de tilknyttede professorer står for. Det er præget af manglende faglig viden, og ikke mindst manglende respekt for kunstfaglighed. AAU har ingen studier, der giver kompetencer inden for billedkunstområdet. Apex’ misinformation med opbakning fra AAU må stoppes, den er faglig ukorrekt og direkte farlig for udviklingen af billedkunsten i Nordjylland, den er med til at presse uddannede kompetencer ud af regionen, og erstatte dem med f.eks. studerende fra AAU (som vi så det på en stor udstilling i en kalkmine), eller nu med folk, der bare tjener gode penge. De mere reflekterede og de højtuddannede kan ikke fungere i et sådant miljø, og kompetenceflygten fra Nordjylland fortsætter på 25. år. [ Jørgen Hedegaard, Strøybergsminde 39, Aalborg, er billedkunstner. E-mail: mail@joergenhedegaard.dk