USA

Alvorligt ment?

George W. Bush udtaler sig ofte i religiøse og forblommede vendinger i situationer, hvor man havde forventet ansvarlige og meningsfyldte udtalelser. Mon den mand virkelig mener det alvorligt med at kalde den amerikanske hærfærd for et korstog? Kan han mon ud fra sit bibelfundamentalistiske afsæt have den skjulte dagsorden at ville "befri" den egn, hvor Bibelens Paradis lå, for den muslimske "slange" Saddam Hussein? I sandhed, så er der ikke bare én, men mange slanger på spil, eller er det "drager", der ufortrødent og samvittighedsløst kaster deres djævelske og dødbringende last og ødelægger den egn, hvor Paradiset lå. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg maksten@mail1.stofanet.dk