AMA sikres bedst ved salg

Bjarne Laustsen (S) beroliget efter gårsdagens møde med forsvarsminister. Der skal investeres millioner i Elling efter købet af ammunitionsarsenalet

Lukning af AMA. Det var præmissen, at forsvaret ville afhænde og lukke ammunitionsarsenalet (AMA) i Elling og i stedet købe ammunition "ude i byen". Sådan fremstillede forsvarsminister Søren Gade (V) ifølge det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), hvad der nu er endt i "en god aftale", som Bjarne Laustsen udtrykker det. Fra hans møde med forsvarsministeren onsdag om salget af AMA og konsekvenserne heraf for de 150 ansatte fortæller Bjarne Laustsen desuden, at der var tre bydere på AMA, og at der var en af dem, der ønskede at købe for at lukke produktionen. Det mest attraktive tilbud ¿ Salget til den spanske producent af militær ammunition og eksplosiver, EXPAL, som ejes af portugisiske MAXAM, var det mest attraktive tilbud, fordi firmaet viderefører produktionen i Elling og også vil investere et tocifret millionbeløb i virksomheden, konstaterer Bjarne Laustsen. ¿ Alle tal ved handlen er omgærdet af tavshed, men EXPAL ville give mest, vil investere i virksomheden, bl.a. har jeg hørt med et salgskontor, og sikre arbejdspladserne, siger MF'eren om den fireårige aftale, der er lagt op til inden den endelige overtagelse. ¿ Derfor er det svært at sige, om der er solgt for billigt og om medarbejderne er købt eller solgt om fire år, men sådan er det jo med enhver handel. Der ikke kan gives livslange garantier. Bjarne Laustsen er dog fortrøstningsfuld omkring en fortsættelse af AMA også efter de fire år på grund af de investeringer, der bliver foretaget af den ny ejer. Pensionsforhold uafklaret ¿ Det, der udestår er så spørgsmålet om medarbejderne kan oppebære samme pension som hidtil. Foreløbig forbliver den uændret i 12 måneder fra overtagelsen. De 10 tjenestemandsansatte kan fortsætte på AMA under den ny ejer, og ønsker de ikke det, får de tilbudt en lignende stilling inden for forsvaret. Endelig lovede ministeren at undersøge, om EXPAL, der bl.a. producerer klyngebomber, også vil lægge en sådan produktion til Elling, siger Bjarne Laustsen. Partierne bag forsvarsforliget og dermed bag afhændelsen accepterer købstilbuddet fra EXPAL under forudsætning af finansudvalgets godkendelse. Finansudvalget behandler sagen i dag.