Amatørkunst og musik på programmet

SKAGEN:En fælles amatørkunstudstilling i de fire venskabsbyer i Skagen, Farsund, Kristinehamn og Seinäjoki, måske en eller anden form for musikudveksling mellem de samme kommuner og en udstilling i med Skagensmalere i Kristinehamn. Det var nogle af de forslag, der kom på bordet, da repræsentanter for venskabsbyerne var samlet til møde i Skagen, og man var desuden enige om at fortsætte det hidtidige samarbejde om nordiske idrætslege. Under mødet, der blev holdt i byrådssalen, blev der også tid til at evaluere det hidtidige samarbejde, der nu har været en realitet i over 50 år, og meldingen er ifølge Skagens borgmester, Hans Rex (V), at det skal fortsætte nogenlunde på samme måde i fremtiden. - Der kunne også tænkes nye muligheder, når vi fra 1. august 2004 får en ny efterskole i Skagen, og vi benyttede da også lejligheden til at gøre opmærksom på disse muligheder. Efterskolen får ud over alt det andet også et nordisk koncept, og vi ser da meget gerne elever fra venskabsbyerne på efterskolen i Skagen, ligesom der måske også kan blive tale om at ansætte en lærer fra en af venskabsbyerne, siger kommunaldirektør Johan Hessellund, der også ser muligheder i at arrangere en tur for efterskoleeleverne til en af venskabsbyerne. Der er lagt op til et møde med nordisk råd midt i september for at få fastlagt reglerne for tilskud, hvis for eksempel elever fra de nordiske venskabsbyer ønsker at gå på efterskole i Skagen. Til gengæld er borgmesteren ikke særligt optimistisk med hensyn til et erhvervsmæssigt samarbejde om større projekter med de andre venskabsbyer, noget der også var til debat på mødet i Skagen. - Der er tale om så forskellige byer, så det vil være noget tilfældigt, hvad der kan realiseres af sådanne projekter. Ud over venskabsbyerne i Norge, Sverige og Finland har Skagen også venskabsbyer i Grønland, Malaysia og Kina. Her er det til gengæld mest det erhvervsmæssige, der er på programmet, mens der ikke har været meget kontakt på kommunalt plan i den seneste tid. Borgmesteren mener da heller ikke, at der er udsigt til nye venskabsbyer i den nærmeste fremtid, selv om det ikke mangler på opfordringer fra forskellige dele af verden. - De seneste aftaler med venskabsbyer i Kina og Malaysia blev indgået, fordi de også var interessante for det lokale erhvervsliv, og det vil nok også være det erhvervsmæssige, der skal være udgangspunktet i fremtiden, hvis vi skal have nye venskabsbyer, konstaterer Hans Rex.