Ambassadørerne

11 danskere, fortrinsvis nordjyder, var 18.-30. marts i Sydafrika. De tog af sted som turister, men vendte hjem som ambassadører for Afrikas vilde elefanter. Det sørgede deres rejsearrangør og turleder, dyrepasser Paw Gosmer. En dedikeret elefantpasser, der i 2009 i samarbejde med sin arbejdsplads var udstationeret i Sydafrika i tre måneder. I og ved Greater Kruger National Park besøgte han flere projekter, der arbejder til fordel for den afrikanske elefant: EFAF (Elephants For Africa Forever), der træner vilde elefanter, der er i risiko for at blive udryddet. Elephant Whispers, der anvender trænede elefanter fra EFAF til at undervise og formidle viden om den afrikanske elefant. Save the Elephants. Et videnskabeligt projekt, der blandt andet mærker de vilde elefanter med GPS'er og monitorerer deres bevægelser i og omkring Greater Kruger National Park. Tranfrontier Africa, der arbejder for at udvide elefanternes levesteder. Rejsedeltagerne fik lejlighed til at stifte personligt bekendtskab med flere af projekterne og deres baggrund: - At den afrikanske elefant er gået voldsomt tilbage. I 1979 fandtes der 1,2 millioner afrikanske elefanter. I dag er der omkring 300.000-400.000 individer. - I knap tre procent af Sydafrika lever der i dag elefanter. Kruger National Park udgør to tredjedele af disse arealer. Her lever ca. 17.000 elefanter, og bestanden er i vækst. Alle andre steder i Afrika går bestandene tilbage eller stagnerer. Turen blev også omtalt i Indsigt sidste søndag, 24. april.