Skagen

Ambitiøse visioner for social- og sundhedsområdet

FREDERIKSHAVN:- Vi har valgt at fokusere på, hvad vi gerne vil have. Nu må det så vise sig, om der bliver råd til det. Socialudvalgsformand Birgit Hansen (S) lægger ikke skjul på, at det bliver en svær øvelse at få de højtflyvende visioner for social-, ældre-, og sundhedsområdet til at passe med de penge, der bliver til rådighed, men visionerne ér der i hvert fald. - Det kan godt være, at vi kommer til at sluge nogle kameler, men jeg håber, at vi kan gøre det både bedst og billigst. Socialudvalget mødes i august til et to-dages seminar, hvor detaljerne i serviceniveauet skal fastlægges. - I Frederikshavn Kommune har man for eksempel udvidet den lovpligtige ledsagerordning til også at omfatte ældre over 67 år, mens Sæby og Skagen kører med minimumsordningen. Vi vil selvfølgelig gerne indføre ”Frederikshavner-ordningen” i hele den nye storkommune, men det koster altså nogle mio. og om der er plads til det, må vise sig, når vi skal lægge budgettet, siger Birgit Hansen. Sunhedsudvalget har ligeledes udarbejdet sine visioner. - Det går meget på forebyggelse og sundhedsfremme, så de ældre skal være selvhjulpne længst muligt, siger udvalgsformand Per Nielsson (V).