EMNER

Ambitiøst udspil

Med vedtagelsen af et direktiv om luftkvalitet og renere luft i Europa 14.4. viser EU, at det vil forbedre luftkvaliteten med bindende normer for partikler.

EU tager hermed et afgørende skridt i retning mod at løse en vigtig årsag til miljø og sundhedsproblemer. Jeg ser direktivet om luftkvalitet som et nøgleelement i temastrategien for luftforurening mener, at det indeholder ambitiøse og omkostningseffektive mål.