Hobro

Ambu-dagenes store optog er reddet

Færdselsstyrelsen har givet dispensation, så køretøjerne slipper for turen til bilsynshallen

HOBRO:Ambulancedagene og Ambulancedagenes store publikum kan ånde lettet op. Et af festens sædvanligvis store højdepunkter er sikret. Det er søndagens børne- og blomsteroptog, som efter en alvorlig nedtur i fjor, atter kan rulle gennem byens gader i absolut stadstøj og uden myndighedernes ødelæggende bånd. Det er en fælles indsats fra Hobro Politi og Ambulancedagene om at få bøjet nye lovkrav om indretning af køretøjer i optoge, som har båret frugt. Færdselsstyrelsen har givet dispensation, så optoget kan trille ud efter regler, det i praksis er muligt for alle at efterleve. - Vi har fået præcis den dispensation, vi havde håbet på, og derfor er der al god grund til at glæde sig til endnu et stort og flot optog, lyder det fra en glad ambuformand Ole Vedel. Formanden tilføjer, at han derfor sammen med optogsudvalget håber på at alle skoler, foreninger og andre i området vil kvittere med at tilmelde en masse kreative, sjove og flotte indslag til Ambuoptoget, som tidligere har haft ry for at være Danmarks flotteste. Sådan som de nye regler var udformet skulle køretøjer i optoget forsynes med så høje sider, at man vanskeligt ville kunne se passagerer og inventar på de deltagende vogne. Endvidere var der krav om, at vare- last- og traktorvogne forinden skulle have været en tur forbi synshallen til godkendelse. - Heldigvis kan Færdselsstyrelsen godt se, at reglerne i praksis er vanskelige at efterleve. Derfor er der givet en dispensation som på en gang sikrer en sikkerhedsmæssig høj afvikling af optoget, men samtidig efter regler, der er til at håndtere, siger Ambu-dagenes pr-chef Torben Ladefoged. De regler, optoget i fjor efterlevede, betød, at køretøjerne forud for optoget skulle en tur omkring bilsynshallen for at blive godkendt. Det krav er der dispenseret fra. Nu er det tilstrækkeligt, at Ambu-dagene som arrangør hyrer en repræsentant fra en godkendt synsvirksomhed til at kontrollere køretøjerne umiddelbart før de sluses ind i optoget. Overordnet er der dog de krav, at køretøjerne skal være forsynet med solidt fastgjort ræk- eller tovværk efter nogle enkle forskrifter omkring afstand fra ladbund og højde. Effekter på vognene skal også være forsvarligt fastspændt. Enedleig er der det krav, at der på vognen findes en stige eller trappestige, så passagerne hurtigt kan komme ud. Set med arrangørernes øjne er eneste lille negative punkt i Færdselsstyrelsens, at en-akslede traktorvogne ikke kan deltage i optoget. Kravet er, at deltagende vogne skal have mindst to aksler. Ambufestens dispensation har allerede vakt interesse hos øvrige byfest-arrangører i Danmark. Flere har henvendt sig for at låne ansøgningsmaterialet til at få en tilsvarende dispensation.