Mariagerfjord

Ambukomité har uddelt 115.000 kr.

Ole Vedel lægger ikke skjul på, at der desværre fortsat er nogle foreninger, som er blevet afvist. Arkivfoto

Ole Vedel lægger ikke skjul på, at der desværre fortsat er nogle foreninger, som er blevet afvist. Arkivfoto

Det var ikke forgæves, at mere end 300 Ambufest-hjælpere i 2007 ydede en frivillig indsats for at give området en stor fest. Indsatsen resulterede nemlig i et overskud, som nu kommer områdets foreninger til gode. Det konstaterer den PR-ansvarlige for Ambudagene, erhvervsdirektør i Mariagerfjord Torben Ladefoged. Han oplyser, at der netop er uddelt 115.000 kroner fra festen. Hvor flere og flere store byfester må bukke under på grund af svigtende økonomi, kunne Ambulancedagenes formand Ole Vedel på årets generalforsamling glæde sig over, at Ambufesten igen viser overskud - efter forrige år, hvor festen blev drænet for en del af sin formue. Lidt malurt er der dog stadig i bægeret i Ambukomiteen. Resultatet for 2007 betegnes som okay - det udviser et overskud på i alt 163.000 kroner - men det er ikke godt nok, hvis man på længere sigt skal fastholde et af landets største festarrangementer, mener komiteen. - Derfor vil vi fortsætte med at skære omkostninger væk, som ikke forringer fest-oplevelsen, og vi skal også hele tiden arbejde på at få flere deltagere på festpladsen. Vi er på rette spor og kigger også meget fortrøstningsfuldt frem mod festen i 2008, siger Ole Vedel. Han oplever, at Ambukomiteen beskyldes for at være penge-fokuseret, men det ikke er for komiteens egen skyld, forsikrer formanden. - Vi er alle ulønnede - lige fra den frivillige, der slæber tomme flasker hele festen igennem til de mange komite- eller bestyrelsesmedlemmer, hvoraf flere lægger flere hundrede frivillige arbejdstimer i at stable en god fest på benene. Og det bliver vi ved med så længe vi kan se et økonomisk resultat, som vi så bagefter kan glæde områdets sociale og kulturelle foreninger, siger Ole Vedel.