Redningsvæsen

Ambulance hele døgnet

PANDRUP:I dag får Pandrup døgnberedskab på ambulanceområdet - et ønske, politikerne har kæmpet mange år for at få opfyldt. Beredskabet træder i kraft samtidig med at kampagnen ”Kun for alvor” er igang. Kampagnen går ud på, at gøre borgerne opmærksomme på, at ambulanceberedskabet skal bruges med stor omtanke for at gøre responstiden så kort som muligt, når det gælder livstruende situationer. Borgmester Flemming Jansen (V) glæder sig på kommunens vegne over, at få stillet en døgnbemandet ambulance til rådighed. Han mener, at ambulancen vil betyde, at responstiden bliver bragt ned, så alle borgere kommer til at opleve større tryghed.