Redningsvæsen

Ambulancedigt med 3642 underskrifter

BROVST:I går eftermiddag fik amtsborgmester Orla Hav (S) af en lille gruppe borgere overrakt 3642 underskrifter fra beboere i Brovst Kommune med en bøn om, at amtet bevarer ambulanceberedskabet i Brovst. Som noget nyt var borgmester Mogens Gade (V), der adskillige gange har ytret sig i ambulancedebatten, denne gang i det poetiske hjørne og havde formet sin overrækkelsestale på vers: - Kære Orla Hav/ Vi fra Brovst vil gerne sige goddaw/ Vi vil gerne beholde vores ambulance/ Og håber, at der herfor er en chance/ Derfor har Kommunalbestyrelsen argumenteret med stil/ Vi vil et ambulanceberedskab frem for en akutbil./ Politikerne i amtet vil høre hvad der for borgerne er vigtigt/ Derfor fandt vi et borgermøde rigtigt/ Omkring 400 Brovstborgere mødte i hallen frem/ Med klar besked de sendte amtspolitikerne hjem/ Vel - er vi et tyndt befolket udkantsområde/ Men føler alligevel vi med besparelser skal rammes med måde/ Reelle bekymringer blev på mødet udtrykt denne dag/ Vi synes alle at have en god sag. Borgernes bekymringer kommer også frem/ Når der skal hentes underskrifter hjem/ Jo, skrive under gør vi da meget gerne/ Vi håber ikke Amtet ambulancen vil fjerne/ Læserbreve og andre udtryksformer er blevet brugt/ Nej - argumenterne er ikke uden videre blevet slugt/ Vi håber på en beslutning, som lever op til et helt amt / Så det ikke kun bliver os herude - der bliver ramt/ Held og lykke med beslutningsprocessen i april/ Vi møder frem til amtsrådsmødet i bil/ Og håber på en beslutning fin og flot/ På den måde vil demokratiet ha' virket godt, sluttede borgmesteren og overrakte resultatet af en uges underskriftindsamling til amtsborgmesteren. Orla Hav takkede for den usædvanlige tale og kvitterede med at konstatere, at Brovstborgerne nu var i amtet igen, og at det var flot at aflevere så mange underskrifter, og tilmed fremføre sit ærinde på rim. Orla Hav tilføjede, at sparerunden i sundhedsudvalget ikke er nogen nem sag, og at politikerne er hårdt presset på budgettet. Besparelser er en nødvendighed for at få tingene til at hænge sammen. Sundhedsudvalget skal drøfte ambulanceberedskabet i morgen, og 8. april drager Brovstborgerne igen til amtsgården, denne gang i større flok, for at overvære amtsrådets behandling af sagen.