Redningsvæsen

Ambulancekørsel i udbud

Region Nordjylland sender nu al sin ambulancekørsel i udbud. Med udbuddet håber regionen på øget konkurrence mellem udbyderne.

- Vi har sat helt konkrete mål for hvor hurtigt ambulancen skal være fremme ved de forskellige typer af kørsel, siger projektleder på udbudsprocessen Søren Christiansen. Arkivfoto.

- Vi har sat helt konkrete mål for hvor hurtigt ambulancen skal være fremme ved de forskellige typer af kørsel, siger projektleder på udbudsprocessen Søren Christiansen. Arkivfoto.

Regionens årlige forbrug af ambulancekørsel ligger i øjeblikket i størrelsesordenen 130-150 mio. kroner. Regionen har i et år arbejdet på at sende sin ambulancekørsel i udbud, og udbudsbekendtgørelsen er netop ved at blive offentliggjort. Udbuddet er delt i to. Ambulancetjeneste og et af såkaldt liggende patienttransport, hvor der ikke er behov for observation og behandling. Det er to opgaver, som Falck i dag udfører for Region Nordjylland. Tre forskellige typer - Det er et meget stort og vigtigt udbud for regionen, og vi er især spændte på udbuddet af vores ambulancetjeneste. Her beder vi om tilbud på tre forskellige typer af ambulancekørsel, hvor tilbudsgiverne skal give en pris i forhold til forskellige serviceniveauer, oplyser regionsrådsformand Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse. De tre niveauer af ambulancekørsel er døbt A, B og C, hvor A er den mest hastende og C er for patienter som eksempelvis skal overflyttes mellem sygehus. - Vi har sat helt konkrete mål for hvor hurtigt ambulancen skal være fremme ved de forskellige typer af kørsel, og i udarbejdelsen af udbudet har vi haft et stort fokus på netop responstider, siger projektleder på udbudsprocessen Søren Christiansen. Bemanding af ny vagtcentral Ud over de tre typer af kørsel omfatter udbuddet af ambulancetjeneste også bemanding af en ny vagtcentral, som indrettes i forbindelse med Aalborg Sygehus, og som skal have to personer i døgnbemanding. - Vi vil placere vagtcentralen i tilknytning til akutmodtagelsen for at få styrket den sundhedsfaglige del og for at få tættere føling med ambulancekørselen, siger projektleder på udbudsprocessen Søren Christiansen. Udbuddet af den liggende patienttransport udbydes i fire geografiske "pakker" centreret omkring regionens sygehuse. Regionen laver desuden et kontrolbud på den liggende patienttransport. Udbudet er med kontraktstart 1. januar 2010 og med fire års varighed frem til 1. januar 2014. De øvrige fire regioner er også i færd med at udbyde deres ambulancekørsel. Region Sjælland har allerede afgjort, hvem der skal varetage deres kørsel, mens de øvrige tre regioner er midt i processen.