Redningsvæsen

Ambulancen væk tre steder

AALBORG:Ambulanceberedskaberne i Farsø, Støvring og Brovst konverteres nu til akutbiler. Sådan blev det endelige facit på sagen, da et flertal på 25 i Nordjyllands Amtsråd i går skar igennem og gjorde en ende på mange måneders debat om ambulanceberedskabet. Fem stemte imod modellen, og én stemte hverken for eller imod. Modellen indeholder endvidere en styrkelse af beredskabet i Pandrup mod en tilsvarende nednormering af ambulanceberedskabet i Sæby. Endelig sker der også en reduktion af åbningstiden for beredskabet i Hirtshals. Og det var i øvrigt præcis det samme forslag, som amtsrådet havde til behandling på mødet i februar, hvor man enedes om at udsætte sagen med bl.a. den begrundelse, at andre modeller også skulle undersøges. Men det korte af det lange er altså nu, at amtet med denne konvertering opnår den ønskede besparelse på fire millioner kroner. En anden konsekvens er, at den gennemsnitlige responstid stiger fra 8,6 minutter i dag til 9,2 fremover. Debatten på gårsdagens møde varede i ca. halvanden time, og herunder blev der fra konservativ side skudt mod SF'eren Karl H. Bornhøft, der er formand for amtets udvalg for teknik og miljø. Udvalgsformanden blev beskyldt for ikke at have solgt varen om flydende beredskaber godt nok, og det betegnede amtsborgmester Orla Hav (S) som en unfair kritik. Karl H. Bornhøft redegjorde i øvrigt meget indgående for strukturen i ambulanceberedskabet og understregede, at det er amtet, der bestemmer responstiden, men Falck der står for driften. - Der sker en serviceforringelse, når man skal spare fire mio. kr., og det kan man ikke snakke sig fra, tilføjede han. Per Nielsen kunne fortælle, at et stort flertal i Venstres gruppe bakkede op bag modellen, og han fandt, at man arbejdede med meget snævre rammer i samarbejdet med Falck. Ulla Astman Nielsen (S) kaldte det en trist besparelse, men alligevel tålelig. Gunhild Bach Nielsen (R) efterlyste en politisk vilje i amtsrådet til at skabe balance i amtet, og hun var modstander af, at hammeren - som hun udtrykte det - endnu en gang skulle falde på Brovst.