Redningsvæsen

Ambulanceoverhaling koster kortet

Tre unge mænd dømt for hasarderet kapkørsel hvor de overhalede udrykningskøretøj

HALVRIMMEN:Tre unge mænd fra Brovst Kommune kørte omkap gennem Halvrimmen i november sidste år, hvor de blandt andet overhalede en ambulance under udrykning. Nu har den hidsige kørsel fået et efterspil i retten. Den ene af de tre mænd, en 24-årig, er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt 14 dages betinget fængsel, en bøde på 13.000 kroner, 30 timers samfundstjeneste og frakendelse af kørekortet i tre år. Den dømte var tiltalt for forsætlig tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at deltage i kapkørslen. Efter at ambulancen var overhalet, havde han fortsat sin kørsel venstre om et helleanlæg Anklageren, politifuldmægtig Natalja Fryd Lindberg, betegnede i retten de unge menneskers kørsel som fuldstændig uforsvarlig og uanstændig, og det var et svineheld, at der ikke skete ulykker Den 24 årige var også tiltalt for spirituskørsel, idet han en mørk aften i december sidste år, med en alkoholpromille på 1,58 i blodet og en fart på 100 km/t. overhalede to biler på Røgildvej i Arentsminde. Efter overhalingen kom han ud i rabatten og mistede herredømmet over sin bil. Han fortsatte tværs over vejen og endte efter 67 meters skridespor i grøften med stor materiel og mindre personskade til følge. Efter denne episode havde politiet administrativt inddraget hans kørekort. Det kom ham til skade, idet han i april måned på Tranum Engevej havde undladt at standse, da en færdselsbetjents gav tegn til det. Færdselsbetjenten satte efter ham og fik ham bragt til standsning, og det endte med, at han nu også stod overfor en tiltale for kørsel uden kørekort. De to øvrige unge bilister, der var tiltalt i sagen om kapkørsel, erkendte, at de nok havde overskredet fartgrænsen, da de overhalede ambulancen, men der var ikke tale om kapkørsel. Begge blev idømt en bøde på 3.000 kroner og frakendt kørekortet i et halvt år Den 24 årige modtog dommen, hvorimod de to andre begge ankede dommen til landsretten med påstand om om strafnedsættelse for såvel bødestørrelse og frakendelsen af kørekortet.