Retspleje

Amdi skal fortsat være fængslet

Han nægtede at svare på spørgsmål fra anklageren

VIBORG:Tvind-stifteren Mogens Amdi Petersen skal fortsat sidde fængslet. Det afgjorde Vestre Landsret i Viborg i går efter en hel dags mundtligt forhandling i retten for og imod løsladelse af manden, der er sigtet for at være hovedperson i en sag om skattesvig og underslæb for 75 millioner kroner i forbindelse med Tvinds fond for humanitære formål. Afgørelsen var en stadfæstelse af den kendelse, som blev afsagt af retten i Ringkøbing 15. september. Fængslingen gælder til 11. oktober. Amdi Petersen holdt en næsten 10 minutter lang forsvarstale som afslutning på indlæg fra anklagere og forsvarer, men nægtede under mødet at besvare spørgsmål fra anklageren. Han ville gerne besvare spørgsmål fra de tre landsdommere, som imidlertid ikke havde spørgsmål til ham. Mogens Amdi Petersens forsvarer Anders Boelskifte sagde umiddelbart efter landsrettens kendelse, at han vil indbringe sagen for Procesbevillingsnævnet med henblik på at få prøvet Amdis fortsatte varetægtsfængsling ved Højesteret. - Jeg er skuffet. Landsrettens kendelse viser, at man i denne sag hele tiden er op ad bakke. Ingen tør tage ansvaret for hans løsladelse, sagde Anders Boelskifte. Foruden en eventuel ankesag ved Højesteret vil Anders Boelskifte forsøge at få anklagemyndigheden til at gå med til et såkaldt indenretslig forhør af Tvind-stifteren for derefter at få ham løsladt. Anklagerne sagde under Vestre Landsrets behandling af sagen i går, at man ikke nødvendigvis vil opretholde fængslingen af Mogens Amdi Petersen, til retssagen mod ham er slut i maj 2004. Det vigtige for anklagemyndigheden er, at Amdi Petersen og de øvrige syv sigtede bliver afhørt, og at retssagen kan føres til dom. Derfor luftede de muligheden for, at han eventuelt kan blive løsladt på det tidspunkt, hvor retssagen er nået så langt, at den kan føres til ende uden ham, hvis han skulle vælge flugtvejen. - Jeg vil forsøge at fastholde anklagemyndigheden på, at den efter et forhør af Amdi ikke mere vil begære fængsling. Det forhør kunne så lige så godt blive inden den endelige retssag, så Amdi kan blive løsladt, sagde Anders Boelskifte. Den model har vicestatsadvokat Poul Gade dog svært ved at forestille sig. - Vi er altid åbne overfor, hvad forsvareren måtte have af ideer, men umiddelbart tror jeg ikke på det, sagde Poul Gade efter retssagen. Enig afgørelse Han erklærede sig i øvrigt tilfreds med kendelse og lagde vægt på, at det var en enig afgørelse fra de tre landsretsdommere. I kendelsen fra landsretten finder dommerne grund til at tro, at der er udbetalt penge fra den humanitære fond til formål, som ikke er almennyttige og til helt uvedkommende formål. De finder også begrundet mistanke om, at der i strid med de oplysninger, der er givet til skattemyndighederne fra fonden er sket udlodning, som ikke stemmer med fondens formål. Den opfattelse støttes af den erklæring, som den sigtede Sten Byrner er kommet med, mener dommerne. De finder også, at Amdi Petersen har haft den afgørende indflydelse på dispositionerne, som politiet antager. Dermed kom Byrners erklæring ikke til at støtte Amdi Petersen, som det formodentlig var ventet - tværtimod. Byrnet har påtaget sig ansvaret for meget at det, som Amdi Petersen mistænkes for. Amdi Petersens afvisning i at blive afhørt i landsretten tjente ham heller ikke. Dommerne lægger vægt på, at han ikke ville forsøge at svække den mistanke, som blev rejst imod ham. En anden sigtet i sagen, Poul Jørgensen, hæftede sig ved den sidste del af kendelsen. Her siger dommerne, at der "på nuværende tidspunkt" ikke er et misforhold mellem den over syv måneder lange varetægtsfængsling og den straf, som Amdi Petersen risikerer. - Landsrettens betoning får mig til at tro, at han bliver løsladt i god tid, inden sagen begynder, sagde Poul Jørgensen. /ritzau/