Energiselskaber

Amerikanerne dybt imponeret over Thy

Thy Erhvervschef Fl. Toftdahl-Olesen kan knap få armene ned

Den amerikanske delegation, der her hilser på Flemming Toftdahl-Olesen og Jørgen Skårup, fik sig en rigtig øjenåbner, da de i sidste uge besøgte Thy for at se på de løsninger, som Thisted Kommune prioriterer, for at komme udledning af CO2 til livs samt at producere varme og elektricitet uden brug af fossile brændstoffer. Arkivfoto: Peter Mørk

Den amerikanske delegation, der her hilser på Flemming Toftdahl-Olesen og Jørgen Skårup, fik sig en rigtig øjenåbner, da de i sidste uge besøgte Thy for at se på de løsninger, som Thisted Kommune prioriterer, for at komme udledning af CO2 til livs samt at producere varme og elektricitet uden brug af fossile brændstoffer. Arkivfoto: Peter Mørk

Onsdag i sidste uge besøge en delegation fra den amerikanske ambassade med ambassadør Laurie S. Fulton i spidsen Thisted Kommune for at se på kommunens bud på løsninger af energiforbruget og reducering CO2 udledningen. Med i delegationen var desuden en halv snes fremtrædende officerer fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Thy Erhvervschef Flemming Toftdahl-Olesen beskriver to formål med besøget i Thy. - For det første handlede det om, at den amerikanske delegation kunne komme til at se, hvordan det fungerer i praksis i en kommune, der er selvforsynende uden brug af olie, og det er amerikanerne interesserede i, fordi de så kan mindske afhængigheden af de olieproducerende lande i Mellemøsten, og for det andet har vi i Thy og Thisted Kommune en klar interesse i at markedsføre og brede kendskabet til Thy ud på verdenskortet og gerne helt til Pentagon, forklarer erhvervschefen. Thisted Kommune markedsfører sig som en klimakommune og det, der gennem årene er lavet i kommunen, er også ifølge Flemming Toftdahl-Olesen blevet rigtig godt. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget konkret om, hvorvidt Thisted Kommune kan profitere af besøget med flere arbejdspladser og et bedre skattegrundlag. Flemming Toftdahl-Olsen siger i den anledning, at det er svært direkte at pege på virksomheder, som på længere sigt vil kunne høste gavn af besøget. - Scandinavian Energy Group og Brix-Kamp havde indlæg om energibesparelser, og de har begge forbindelse til Thy, og de kan sikkert på lang sigt lave forretning på besøget, tror Flemming Toftdahl-Olesen og siger endvidere, at bestyrelsen for Thy Erhvervsråd 27. april skal tage stilling til et forslag om at etablere et selskab, som skal sælge systemeksport indenfor vedvarende energi. Den amerikanske delegation så både Hurup Varmeværk, som anvender træflis som varmekilde. Senere på onsdagen blev bølgeenergien i Hanstholm præsenteret. - Amerikanerne var imponeret, for her kunne vi vise sammen med kraftvarmeværket i Thisted, at det er muligt at producere både varme og elektricitet uden at bruge en dråbe olie, fortæller Flemming Toftdahl-Olesen.