Kristendom

Amerikansk folke- og kirkeliv

} SOGNEMØDE: På et sognemøde i Brovst Præstegård i aften fortælles om amerikansk folke- og kirkeliv. Det er sognepræst Aage Hedevang, Kongerslev, og hans ægtefælle, Charlotte, der fortæller og viser film. Fra en rejse i USA har præsteparret fået indtryk af amerikansk folkeliv og mentalitet, naturen, de evangelisk-lutherske kirker og desuden amish-folket og dets alternative levevis. Forårets række af sognemøder fortsætter tirsdag 1. marts, hvor styrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp, Hans Chr. Beck-Jensen, fortæller om arbejdet blandt nødlidende. Endelig er der tirsdag 12. april et møde om "Hvad vil du med din kirke?", hvor der er mulighed for at drøfte kirkelivet i Brovst og komme med idéer og synspunkter. Brovst Menighedsråd er arrangør, og alle er velkomne.