Naturkatastrofer

Amerikansk vækstnedgang

Månedsskiftet er altid et af de mere interessante tidspunkter på det finansielle marked, idet strømmen af nye data fra den netop overståede måned begynder at tikke ind. I denne uge gælder det således både PMI og ISM data fra hhv. Eurozonen og USA samt amerikansk arbejdsmarkedsrapport, der sandsynligvis vil give stof til eftertanke. Ses disse tal i sammenhæng med pengepolitiske møder i både USA og Eurozonen (Fed og ECB), inflationstal ud af USA og ikke mindst en tale af den afgående chef for den amerikanske centralbank Alan Greenspan, er der lagt op til en rimelig interessant cocktail. Det er umiddelbart svært at vælge, hvilke af disse nøgletal/begivenheder der vil få den mest markante markedsindflydelse. Sandheden bliver nok, at alle sammen i et eller andet omfang vil få betydning. Ud over de ovenfor nævnte tal offentliggør USA også tal for forbruget og bilsalget. Vi forventer, at nøgletallene sammenlagt vil efterlade indtrykket af en svækket amerikansk økonomi. Atypisk Problemet med denne uges nøgletal er imidlertid, at de to vigtigste - ISM indikatoren og beskæftigelsen -begge fortsat er påvirket af effekterne fra de seneste måneders orkaner. Selv om den seneste orkan "Wilma", der ramte Florida, ikke fik den samme mediebevågenhed som "Katrina", der forårsagede store ødelæggelser af oliefaciliteterne, har ødelæggelserne i Florida været massive. Vi forventer, at ISM indikatoren ovenpå en overraskende stigning i sidste måned falder ganske pænt tilbage, ligesom beskæftigelsen fortsat vil være afdæmpet. Tallene er ikke uinteressante ... de er blot svære at fortolke på, da de fortsat er påvirket af de ekstraordinære forhold. Det medfører, at tre tal, der offentliggøres i denne uge, og som normalt ikke har den store markedseffekt, tilsammen vil påvirke billedet af den amerikanske økonomi. Det drejer sig om tal for realforbruget, bilsalget og ISM indikatoren for servicesektoren. Alle tre forventes at vise svaghed, med fald i forbruget, et markant fald i bilsalget og en fortsat svag indikator for serviceerhvervene i USA. Dermed er der åbnet op for øget usikkerhed omkring den amerikanske forbrugsudvikling, hvilket vil medføre stigende usikkerhed omkring væksten i 4. kvartal. Federal Reserve vil uden tvivl hæve renten alligevel, men det er fortsat vores opfattelse, at smertegrænsen er tæt på. Såfremt centralbanken i nogen grad deler dette synspunkt, kan en omskrivning af pressemeddelelsen ligge i kortene, hvilket i givet fald vil være en stor markedsbegivenhed. Spændindsnævring Med svaghed i de amerikanske nøgletal og med fremgang i de europæiske indikatorer gentager vi sidste uges konklusion, der fokuserede på indsnævring af rentespændet mellem USA og Eurozonen ... forstået på den måde, at vi forventer rentestigning i Europa relativt til USA. Det medfører samtidig, at europæiske aktier og EUR vil være understøtte relativt til amerikanske aktier og USD. Vær i øvrigt opmærksom på, at de seneste udtalelser fra ledende ECB folk tyder på, at man er bange for at miste troværdighed ved at blive ved med at advare om renteforhøjelser uden at gøre noget ved det. Det øger i sig selv risikoen for, at ECB kunne finde på at forhøje renten tidligere end forventet. Allerede i år?