Ammehjælp i nedlagte fødeklinikker

NORDJYLLAND:Selv om det er slut med fødsler på sygehusene i Hobro og Frederikshavn, vil der stadig lyde babypludren i de to nedlagte fødeklinikker. De to klinikker er netop lukket efter en hidsig politisk debat om, hvorvidt Nordjyllands Amt blot skulle parere ordre fra Sundhedsstyrelsen, eller om politikerne skulle vende det døve øre til. Et snævert flertal i amtsrådet valgte at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om at lukke de to jordemoderledede fødeklinikker på trods af, at der ikke er videnskabelig dokumentation for, at det er farligere at føde sådan et sted end på en klinik med speciallæger. Fremover hedder tilbudet til gravide nordjyske kvinder fødeklinikkerne i Aalborg, Hjørring og Thisted eller hjemmefødsler. I stedet er det planen at omdanne de to hidtidige fødeklinikker i Frederikshavn og Hobro til barselscentre, hvor kvinder før og efter fødslen kan hente Tråd om alt fra plukveer til amning. Rådgivningen placeres sammen med jordemoderrådgivningen, der bevarer adressen på de to sygehuse. Her kan de vordende forældre gå til fødselsforberedelse, og her kan nybagte børnefamilier få foretaget blodprøve og høretest på den lille nyfødte samt hente råd om amning, flaskeernæring og hvad der ellers kan vise sig af spørgsmål. Politikerne i amtets sundhedsudvalg skal torsdag tage stilling til forslaget om barselsambulatorier i Frederikshavn og Hobro. Hvis det bliver vedtaget, vil de to byer have hver sit barselscenter med mindst seks timers daglig åbningstid og med mulighed for at få barselsbesøg i hjemmet, når der er behov for det. I forvejen fungerer de to nedlagte klinikker fortsat som steder, hvor mødre sammen med deres nyfødte børn kan hvile ud efter fødslen.