- Amnesty er velkommen med kritik

Justitsminister Lene Espersen parat til at lytte til forslag vedrørende politiklageudvalget

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jus­tits­mi­nis­ter Lene Es­per­sen er­klæ­rer sig pa­rat til at lyt­te, hvis Amnesty In­ter­na­tio­nal me­ner, at der er no­get galt med op­læg­get til det ar­bej­de, som politiklageudvalget skal i gang med. AR­KIV­FO­TO: Lars Pau­li

NORDJYLLAND:Selv om Amnesty International ikke umiddelbart ønsker at deltage i det udvalgsarbejde, som skal føre til forbedringer af politiklagesystemet, erklærer justitsminister Lene Espersen sig parat til at lytte til den kritik, som organisationen retter mod udvalget. Det gælder også, hvis Amnesty mener, at der er noget galt med det arbejdsoplæg - det såkaldte kommissorium - som ministeren har lavet til udvalget. - Hvis Amnesty kommer og siger, at de har forslag til formuleringer i kommissoriet, der skal være anderledes, så lytter jeg meget gerne til det, fastslår Lene Espersen og forklarer, at hun ikke har nogen interesse i at kunne beskyldes for at ville påvirke udvalgsarbejdet. - Når først det udvalgsarbejde går i gang, har jeg ingen anden interesse i det, end at de kommer med forslag til, hvordan vi kan styrke tilliden til politiklagesystemet. Så hvis Amnesty har forslag til det, så lytter jeg meget gerne, siger Lene Espersen. Amnesty International er netop kritisk over for det oplæg, som Lene Espersen har lavet til udvalgsarbejdet. - Vi synes, at det er et fint initiativ, at der er blevet lyttet til kritikken, og at hun nu vil lave et udvalg, men vi mener, at der er et trin 1 i det her. Det er, at et uafhængigt udvalg først udreder systemet og først foretager en uvildig vurdering af, hvordan fungerer systemet, siger researcher Claus Juul fra Amnesty. Overvejer deltagelse Han peger på, at en helt uvildig ekspertgruppe bør tage temperaturen på det nuværende politiklagesystem. - Sådan en ekspertgruppe vil vi gerne være med i, og når ekspertgruppen er kommet med sine udmeldinger, så kan man sammenkalde det her embedsmandsudvalg til at implementere de anbefalinger, som måtte komme fra ekspertgruppen, siger Claus Juul. Han mener, at det hele ligger ret åbent, hvis ministeren virkelig er indstillet på at lytte. - Vi håber, at det her kommissorium kun er et udspil fra ministerens hånd, og at det kan drøftes, siger Claus Juul. Bredt udvalg Amnestys bekymring for justitsministerens oplæg til udvalgsarbejdet handler også om, at flertallet af medlemmerne i det planlagte udvalg er embedsmænd, der repræsenterer det nuværende politiklagesystem. - Der kan vi være bange for, at når man har et udvalg, hvor en stor del af aktørerne er folk, der i dag håndterer systemet, der er det svært at sætte sig uden for sig selv og se på, hvordan er det egentlig, systemet arbejder. Der mener vi, at en uvildig ekspertgruppe, hvor medlemmerne ikke er daglige aktører i systemet, vil have nemmere ved at komme med en objektiv vurdering, som man også vil kunne have tillid til fra offentlighedens side, siger Claus Juul. Lene Espersen mener på sin side, at udvalget er meget bredt sammensat, og at alle synspunkter er repræsenteret. - Jeg må sige generelt omkring sammensætningen af udvalget, at der har vi forsøgt at lave det afbalanceret, så alle sider bliver hørt, og det er et meget stort udvalg, så jeg vil være ked af at skulle putte flere ind, siger Lene Espersen. Hun garanterer, at kritikerne af det bestående politiklagesystem nok skal blive repræsenteret, men har endnu ikke et konkret bud på, hvem der kan indtage den ledige udvalgsstol, hvis det ender med, at Amnesty International melder helt fra. - Jeg har allerede nu bedt mine folk om at lave en bruttoliste over, hvem vi så kan ringe og spørge, siger Lene Espersen.