Forsikringsvirksomhed

Amputeret mølle

Skagen By- og Egnsmuseum er under forvandling.

Skagen By- og Egnsmuseums - og Vesterbys - vartegn, den gamle mølle, er ikke helt sig selv. Den skal nu repareres. Foto: Carl Th. Poulsen

Skagen By- og Egnsmuseums - og Vesterbys - vartegn, den gamle mølle, er ikke helt sig selv. Den skal nu repareres. Foto: Carl Th. Poulsen

Den gamle mølle på Skagen By- og Egnsmuseum er ikke helt sig selv netop nu. Møllen, som ikke blot er museets, men hele Vesterbys vartegn, mangler det ene vingepar, og der kommer til at gå adskillige måneder, inden det er kommet på plads igen, siger museumsinspektør Michael Ax. Møllevingerne blev beskadiget under en af efterårets storme i fjor. Stormen gik ikke kun ud over de to vinger. Ved samme lejlighed blev hele møllehatten skubbet, så den nu sidder skævt. Michael Ax oplyser, at en af de tværgående bjælker inde i møllehatten er knækket, så den skal fornyes. På møllevingerne er det både spidsen og hækværket, der er kraftig beskadiget. Vingerne ligger nu i det tidligere maskinværksted på Vesterbyvej ved den gamle smedje, og her bliver de, indtil man har fået dem repareret. Museets forsikringsselskab har anerkendt, at der er tale om en stormskade, men da møllevingerne ikke havde det alt for godt, inden skaden skete, er det ikke endeligt afgjort, om forsikringen dækker reparationen, eller om museet selv må dække en del af udgiften. - Det spørgsmål får vi først endelig afklaret, når vi har fundet ud af, hvad det vil koste at reparere dem, siger Michael Ax. Museet har endnu ikke fået tilbud på, hvad det vil koste at få vingerne repareret. - Da det ikke er meningen, at møllen skal kunne fungere som mølle, men blot være et vartegn, mener vi, at arbejdet kan udføres af lokale håndværkere, siger Michael Ax. Det er ikke endelig afgjort, om museet skal have uddannede møllebyggere til at få møllehatten sat på plads igen. - Hvor vingerne i dag mest er til for syns skyld, er hatten en del af selve møllens konstruktion, og det stiller anderledes krav til de håndværkere, der skal udføre arbejdet, siger Michael Ax. Michael Ax venter, at arbejdet med at reparere møllen kommer til at ske hen over sommeren.