Amt bygger bofællesskab for autister

12 Boliger vil skyde op tæt på eksisterende bofællesskab for udviklingshæmmede

SÆBY:Inden længe vil endnu et byggeri begynde at skyde op i Sæby vestby, der i forvejen er én stor byggeplads. Nordjyllands Amt vil således opføre et bofællesskab til 12 autister i tilknytning til et eksisterende kommunalt bosted for psykisk udviklingshæmmede på Stygge Krumpensvej. - Det glæder mig meget, at vejen nu er banet for den nye institution. Vi har søgt staten om tilskud fra Socialministeriets "satspulje". Det forventes at netop Sæbyprojektet vil få penge herfra allerede i 2005, så vi meget hurtigt kan komme i gang, siger by- og amtsrådsmedlem Finn Jakobsen (V), der som medlem af social- og psykiatriudvalget har været med at placere det nye byggeri i Sæby. Det oprindelige projekt var beregnet til 6-8 beboere. Men en stigning i antallet af autister har betydet, at det nu bliver udvidet til en institution med 12 beboere. De fleste beboere er fra lokalområdet og er allerede på venteliste til en plads. Amtet er begejstret for kommunens eksisterende bofællesskab på Stygge Krumpensve - et projekt, der er lavet i samarbejde med Boligforeningen af 1942. Amtet har derfor bedt boligforeningen komme med et projektforslag til byggeriet. - Et argument for at byggeriet skulle placeres i Sæby har været, at der kan blive et samarbejde med det kommunale bofællesskab. Der har allerede været kontakt mellem amtet og Sæby Kommune om eventuelt samarbejde, siger Finn Jakobsen og tilføjer: -Jeg ser frem til, at det nye byggeri vil løse ventelisteproblemet for de mange, der i dag ikke har et tilfredsstillende tilbud. Det er for mig heller ikke uvæsentligt, at institutionen også vil bringe arbejdspladser til Sæby-området. Byggeriet er en udløber af den masterplan for handicapområdet, som amtsrådet vedtog i december 2002. Den indeholdt ønsket om at nedlægge de små boenheder for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der blev etableret i forbindelse med udflytningen fra Hammer Bakker i 80'erne, og i stedet bygge nye, tidssvarende boliger til målgruppen efter lov om almene boliger. De 12 boliger i Sæby bliver alle på 65 kvadratmeter inklusiv fælles boligareal, som er den maksimale boligstørrelse, enlige kan opnå boligstøtte til. Projektet skal endvidere omfatte et serviceareal, som skal danne base for det amtsansatte personales servicering af beboerne.