Lokalpolitik

Amt holder fast i demokrati og stor åbenhed

BEKLAGELSE:Åbenhed er en vigtig faktor for Nordjyllands Amt, og det forsøger vi politikere også at leve op til, så godt det kan lade sig gøre. Derfor beklager jeg, at Peter H.S. Kristensen (11.9.) skrev, at "demokrati i amtet har det skidt". Hans indlæg drejer sig om den netop overståede budgetforhandling, som efter hans mening har været for lukket. Som han også selv citerede, har jeg tidligere skrevet, at forhandlingsresultatet efter mit bedste skøn ville være offentligt ude i så god tid inden 2. behandlingen i amtsrådet, at alle har mulighed for at forholde sig til det. Samtidig kan de enkelte amtsrådsmedlemmer nå at indsende ændringsforslag, hvis de ønsker det. Det var lige præcis det, der skete. Åbenheden består i, at alle besparelsesforslag og stort set også alle udvidelsesforslag har været offentligt kendte i lang tid. Der er ikke ét eneste spareforslag med i forliget, som ikke har været offentligt fremlagt enten i forvaltningens sparekatalog fra maj 2003 eller i de forslag som medarbejderne indsendte i foråets og sommerens løb. Derfor har der igennem længere tid været mulighed for at imødegå forslagene og fortælle os politikere, hvad man mener. Og vi har da også set, at offentliggørelsen har fået en række mennesker til at reagere. Tænk eksempelvis på Fjerritslev Gymnasium eller Krisecentret i Frederikshavn, som stadig findes på amtets budget efter sparerunden. Der blev lavet en imponerende lokal indsats, da det blev kendt, at de pågældende institutioner var nævnt som spareforslag. Så Peter H.S. Kristensen har ikke ret i, at befolkningen ikke har haft mulighed for at kommentere budgettet. Det har været mere offentligt i år end nogensinde, eftersom vi også har indbudt befolkningen til at komme med sine egne forslag og synspunkter. En total åbenhed i den endelige forhandlingssituation kan jeg ikke forestille mig. Der må nødvendigvis være et vist spillerum i den situation, som der i øvrigt er i alle kommuner og amter og mange andre organisationer, når det gælder økonomiske aftaler. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at det jo ikke er tilfældige mennesker, der sidder og forhandler. Vi har fået et mandat fra hele vores amtsrådsgruppe, og det er alle mennesker, som har fået et mandat af den nordjyske befolkning ved sidste amtsrådsvalg. Det program, socialdemokraterne gik til valg p, er kendt og resulterede i vores 13 mandater, og selv om de økonomiske præmisser har ændret sig siden valget i 2001, har vi i budgetforhandlingerne søgt at tage udgangspunkt i de holdninger, vi er valgt på. At vi så kunne ønske os, at udgangspunktet havde været anderledes, kan vi ikke ændre på, da et flertal af Danmarks befolkning har sammensat et folketingsflertal, der kræver hårde prioriteringer i den offentlige sektor, hvilket resulterer i de besparelser, som vi bl.a. har tiltrådt i budgetforliget. Men åbenheden mener jeg, at vi holdt fast i. Den har således været tilstede i langt tid og så langt hen i processen, som det overhovedet har været muligt.