Amt manipulerer med landmandsfamilier

På amtsrådsmødet 13.4. blev der taget en for landbruget meget alvorlig beslutning, der omhandler ca. 40.000 ha., og som medfører, at rigtig mange landmandsfamilier bliver taget som gidsler.

Beslutninger, der blev taget af et snævert rødt flertal, medfører, at der i forbindelse med fremtidige VVM-ansøgninger ikke må overskrides en nitratgrænse på 25 mg. Det lyder enkelt og uskadeligt, men er i virkeligheden, det største indgreb mod landbrugets fortsatte udvikling, der endnu er besluttet. Samtidig er beslutningen hyklerisk, da den overhovedet ingen betydning har for nitratudvaskning eller vandkvalitet. Ved 25 mg. nitrat er al dyrkning umulig, men det viger man udenom ved at tillade fortsat uændret dyrkning, men ingen ændringer i produktionen. Hermed undviger amtet erstatningspligten og regningen lander, i stedet hos landmændene, der i værste fald vil opleve usælgelige eller stærkt værdiforringede ejendomme uden fremtidsmuligheder. Dette er lige, hvad næstformanden i udvalget for teknik og miljø, Henrik Ringbæk Madsen, ønsker. Den reelle dagsorden er "Stop for strukturudvikling" og især stop for større enheder og værktøjet er nedsat nitratgrænse. Det lykkedes Madsen og hans stemmehjælpere, at gennemføre dette med store følelser om forsigtighedsprincip og vand til børnebørn, selv om han er godt klar over, at vandkvaliteten allerede er god og rigelig. En enkelt af stemmehjælperne vovede sig ud i noget om forurening – han havde misforstået det hele – sagen handlede ikke om forurening, og han blev da også negligeret. Vi har oplevet en alvorlig beslutning med vidtgående konsekvenser, men også oplevet den største politiske manipulation nogensinde, hvor målet helliger midlet. EU laver vandrammedirektiv. Folketinget laver vandmiljøplaner. Amtet strammer op på Folketingets regler og nogle kommuner laver dyrkningsrestriktioner eller køber store områder op og sælger videre til staten. Ingen landmænd eller organisationer har nogen mulighed for, at manøvrere i denne jungle af følelsesstyrede regelsæt. Vi må kraftigt opfordre landspolitikerne til at gennemføre ensartede regler for hele landet. Regler, der er forståelige og rimelige. For denne sags vedkommende vil vi på nordjyske landmænds vegne afprøve alle muligheder for anke eller omgørelse af denne manipulerende beslutning.