EMNER

Amt meldt til politiet

Nordjysk Lystfiskeriforening har meldt Nordjyllands Amt til politiet for overtrædelse af vandløbsloven.

Efter de nye regulativer for Lindenborg Å og Skibsted-Lyngby Å samler amter ikke længere den grøde op, som man har skåret i vandløbene, men lader den flyde med strømmen ud i Langerak og Limfjorden. Til skade for vandmiljøet og i øvrigt i strid med reglerne i vandløbsloven, mener lystfiskerne, der vil have prøvet sagen ved domstolene. - Hvis en bondemand smider gylle eller gødning i et vandløb, så skal amtet nok være der. Han har ikke lov at svine naturen til. Han skal naturligvis tage hensyn til naturen og overholde miljøparagrafferne. Det samme må vel være tilfældet, hvis det er en myndighed, der laver overtrædelserne. Amtet kan ikke bare lave et nyt regulativ i stid med gældende regler, siger formand for Nordjysk Lystfiskeriforening, Søren Braagaard. Og den påstand vil han gerne have prøvet efter i retten. Grødeskæringen blev reduceret og opsamlingen helt droppet, da amtet vedtog nye vandløbsregulativer i sommeren 2003. Det sidste skete primært af økonomiske årsager, fordi der skulle findes besparelser for 400.000 kr. på teknik- og miljøudvalgets budget. Det handler om vandløbslovens paragraf 27, der pålægger den, der skal vedligholde vandløbet at samle grøden op, med mindre det ikke er til skade for vandmiljøet eller det vandområde, som grøde driver ud i. - Og det er her, vi er uenige, siger formand for amtets teknik og miljøudvalg, Niels Kr. Kirketerp. - Vi mener ikke, det er til skade for miljøet. Det er populært sagt kun en dråbe i havet, indeholdende omkring en. pct. af den tilførsel af næringsstoffer fra å til fjord, der foregår i forvejen. Der er tale om en sag under bagatelgrænsen, tilføjer Kirketerp. Han har det i øvrigt helt fint med, at fiskerne vil slæbe amtet i retten. - Det er ubehageligt at få at vide, at vi gør noget ulovligt, når vi kommer til møder ude omkring, så lad os bare en gang for alle få slået fast, at vi ikke har foretaget os noget, vi ikke må, siger udvalgsformanden. Politifuldmægtig Anne Marie Svendsen bekræfter, at Aalborg Politi har fået anmeldelsen, men hun regner ikke med at være klar med et eventuelt anklageskrift før om nogle måneder. - Vi skal først have besluttet, om det overhovedet er en politisag, siger hun, for det er jo ikke hver dag, en gruppe lystfiskere vil sætte en myndighed stævne i byretten.