Lokalpolitik

Amt og nye kommuner er på kollisionskurs

Nogle af de 11 kommuner i den nye nordjyske region er allerede på kollisionskurs med Nordjyllands Amt. På flere områder er kommuneres planlægning i strid med amtets overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning i Nordjylland.

Det giver nogle politikere problemer med at afklare orholdet mellem strukturreform og de nuværende regler for amtets planlægning. En af dem, der peger på problemet er Finn Jakobsen, der for Venstre både er byråds- og amtsrådsmedlem. Finn Jakobsen mener, at problemet er så stort, at han vil rejse det over for indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Det er byrådet i Sæby, han er medlem af. Med komunalreformen sker der en sammenlægning af Sæby, Frederikshavn og Skagen kommuner. Storkommunerne - Og den planlægning, der sker i de ny storkommuner, er ikke i overenstemmelse med oplægget til amtets ny regionplan. Derfor mener jeg, at vi må have afklaret, hvad det står højest. Et det strukturreformen eller er det regionplanen, spørger Finn Jakobsen? Hasn mener, at det afgørende problemet er, at amtets planlægning for de kommende år er indledt på et tidspunkt, hvor kommunalreformen ikke for alvor var på tale. Efter Finn Jakobsens opfattelse kan løsningen være, at amtets overordnede planlægningen bliver gjort mindre detaljeret. I planlægningen for den ny storkommune som Skagen, Sæby og Frederikshavn, kommer til at danne, er der indledt en planlægning, hvor uddannelsesinstitutioner bliver koncentreret omkring Frederikshavn. I amtets planlægning bærer Frederikshavn betegnelsen egnshovedby, men netop med hensyn til udannelsesmiljøer hedder det i amtets oplægning til planlægning for de kommende år, at lokale og enkeltstående uddannelser kan placeres til at understøtte egnsbyerne. Amtet lægger op til, at både Skagen og Sæby skal være såkaldte egnsbyer. Sygehusbetjening Også på sygehusområdet forudser Finn Jakobsen en konflikt. Her hedder det i amtets oplæg til planlægning, at hjørnestenene i sygehusbetjening og lokalisering af ny sygehuskapacitet er knyttet til Aalborg og de regionale hovedbyer som Hjørring, Frederikshavn og Hobro. Her er det dog understreget, at den lokaliseringspolitik ikke påvirker den nuværende placering af sygehuskapacitet. - Men oplægget er i modstrid med den nuværende placering af sygehuse i byer som f.eks, Dronninglund og Farsø, påpeger Finn Jakobsen. Et andet sted hedder det i amtets oplæg om Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Aars, der er udset til at blive fremtidige engshovedbyer, at den offenltige service som sygehuse, og almene og mellemlange uddannnelsestilbud placeres i disse byer.