Amt risikerer erstatningssag

Nordjyllands Amt risikerer at skulle betale erstatning til Skørping Privathospital.

Nordjyllands Amt risikerer at skulle betale erstatning, hvis Klagenævnet for Udbud vurderer, at amtet ikke overholdt licitationsreglerne, da man i foråret besluttede, hvem der skal udføre 125 grå stær-operationer. Sagen er indbragt for Konkurrencestyrelsen af regionsmedlem Marian Geller (V), og ifølge Peter Vesterdorf, der er ekspert i konkurrenceretlige regler og medlem af Konkurrencerådet, er der en mulighed for, at hun får ret i sin klage, - Jeg kan ikke forudse, hvordan klagenævnet vil vurdere sagen, men det er klart, at der skal være en meget saglig begrundelse for ikke at vælge et af de afgivne tilbud, når man har valgt at afholde en licitation, siger Peter Vesterdorf. Klagenævnet kan beslutte, at en tilbudsgiver skal have erstatning hvis reglerne er overtrådt. Laveste bud Skørping Privathospital kom med det laveste bud, på 5.350 kroner pr. øjenoperation, Amtet valgte at aflyse udbudsrunden og i stedet lade patienterne blive stående på ventelisten. Ventetidsgarantien sikrer så, at de efter to måneder frit kan vælge hvor de vil opereres. Det koster amtet 5.690 kroner pr. operation. I Nordjyllands Amt mener man imidlertid, at der ikke er risiko for at man idømmes en erstatning. - Vi er altid i vores gode ret til at trække en licitation tilbage, og her mente vi, at det var i orden, fordi vi ikke kunne spare noget ved at vælge tilbuddet fra Skørping Privathospital, siger sundhedsdirektør i Nordjyllands Amt, Per Christiansen. Han henviser til, at amtet oven i Skørping Privathospitals pris, skulle lægge udgiften til patienternes transport. I den eksisterende ordning betaler amtet ikke for patientens transport, og patienten kan frit vælge hvor han vil opereres, efter to måneders ventetid. Afgørelse senere Der kan gå et par måneder før Klagenævnet for Udbud træffer en afgørelse, men Peter Vesterdorf tør ikke gætte på, om Skørping Privathospital bliver tilkendt erstatning for de tabte øjenoperationer. - Tilbudsgiverne skal have en ordentlig behandling og man kan ikke bare bruge en licitation til at sondere prisniveauet og derefter aflyse udbudsrunder, siger han. - Hvis det økonomisk kommer ud på ét, om man tager Skørping Privathospital eller aflyser licitationen, så vil nævnet måske mene, at man burde have ladet privathospitalet få opgaven, siger Peter Vesterdorf. I dag skal regionens budgetudvalg tage stilling til en anden sag som Marian Geller også har indbragt for Konkurrencestyrelsen. Politikerne skal afgøre om man vil forsøge at lokke en øjenlæge til Vendsyssel, ved på forhånd at love ham, at han skal udføre 625 grå stæroperationer for regionen. Der ser på forhånd ud til at være bred opbakning i partierne til den fremgangsmåde. ida.thorsen@nordjyske.dk

Forsiden