EMNER

Amt ser på farligt vejkryds

} Sidste år blev vejkrydset mellem Brogaardsvej og Toftegårdsvej ved den vestlige indkørsel til Aabybro by en trafikmæssig sort plet på Nordjyllands Amts vejkort grundet mange færdselsuheld. Derfor vil amtet i år se på muligheden for at øge trafiksikkerheden. Og krydsets farlighed er senest blevet aktualiseret af den første dødsulykke, som skete søndag 14. september. - Vi har endnu ingen konkrete planer for, hvad vi kan gøre, men det er et kryds, vi er opmærksomme på grundet de mange uheld, og vi har aftalt at se på muligheden for at ændre krydset, siger VagnBech, der er civilingeniør og ansat på amtets vejkontor.