Lokalpolitik

Amterne bør nedlægges

Konservativ politiker mener at amtet er et fordyrende led i administrationen

STRANDBY:Kristeligt Folkeparti og De Konservative i Frederikshavn har sat gang i en række af politiske sam-møder og forleden mødtes partierne til en debat om den fremtidige kommunalstruktur. Det skete i Strandby Borger- og Kulturhus og debatten tog sit afsæt i den strukturkommission, som regeringen har nedsat. Aftenens debattører var MF Mogens Nørgård Pedersen Krf og det konservative byrådsmedlem Villy Møller, som var enige om vigtigheden af en debat, men ikke om hvorvidt amterne bør nedlægges. Netop nedlæggelsen af amterne er Villy Møller varm fortaler for. - De er et fordyrende led i hele vores administration - og er samtidig et overflødigt led, pointerede han blandt andet med henvisning til amtets behandling af skicentret i Frederikshavn. Mogens Nørgård Pedersen var knap så sikker på amternes nedlæggelse - men var ikke i tvivl om, at der var brug for større kommuner, hvis amterne blev nedlagt. Om amterne skal nedlægges og hvilke kommuner, der skal smeltes sammen til storkommuner, blev drøftet flittigt blandt de 25 fremmødte, som tog aktivt del i debatten. Men alle var dog enige om, at det vigtigste var at få fundet en tydelig opgavefordeling i et kommende samarbejde. I dag arbejder mange kommuner sammen om så forskellige opgaver som skat, renovation og turisme. - Noget af det samarbejde kan forstærkes og andet må stoppe, pointerede Mogens Nørgård Pedersen. Villy Møller mente, at strukturkommissionen kunne være klar med sit udspil ved indgangen af år 2005 - og glædede sig til en enklere sagsbehandling på mange områder som i dag skal dobbeltbehandles.