Miljøpolitik

Amters opdeling af giftgrunde med i forhandling

KØBENHAVN:To amters erfaringer med detaljeret kategorisering af giftgrunde skal med i de politiske forhandlinger hos miljøminister Connie Hedegaard (K) om nye grænseværdier for giftgrunde. Realkreditrådet støtter opdeling af giftgrunde i kategorier. Ifølge advokat i Realkreditrådet Trineke Borch Jacobsen er omkring halvdelen af de op imod 100.000 giftgrunde herhjemme reelt forurenet så lidt, at det har ingen eller kun lille betydning for at bebo, belåne eller sælge grunden. Den melding har den socialdemokratiske miljøordfører, Pernille Blach Hansen, hæftet sig ved, og hun vil sørge for, at erfaringerne fra Fyns og Vestsjællands amter bliver belyst og kommer med i de politiske forhandlinger. - Det afgørende er at sikre, at de nuværende husejere ikke er stavnsbundet, og at de kan få lov til at bygge om og få til et nyt køkken. Men også at fremtidige købere skal kunne belåne et hus, selv om der er registreret en forurening på grunden, siger Pernille Blach Hansen. Med et stempel som giftgrund har mange husejere svært ved at sælge eller belåne deres bolig. Erfaringer fra Fyns og Vestsjællands Amt viser imidlertid, at det ikke er nødvendigt at ændre grænseværdierne for at komme de nuværende ejere af forurenede grunde til hjælp, som miljøminister Connie Hedegaard (K) ellers har foreslået. De to amter har udviklet et system, der opdeler forureningen i tre forskellige kategorier. Det skal gøre det muligt for husejere med lave forekomster af gift i jorden at sælge deres hus eller låne penge til istandsættelse. - Den nuanceringsordning, som flere amter har arbejdet med, kunne lyde som en af måderne at angribe problemet på, siger Pernille Blach Hansen. Connie Hedegaard præsenterede torsdag Folketingets miljøudvalg for et forslag om at løse problemerne for husejere med giftgrunde ved at ændre på grænseværdierne for, hvornår en grund er forurenet. Uafhængige eksperter har inden mødet peget på, at anbefalingerne - som er udarbejdet af det såkaldte kriterieudvalg - hviler på et tyndt grundlag. De mener, der mangler videnskabelig dokumentation for, at de nye grænseværdier ikke er sundhedsskadelige. Det fik flere miljøordførere til at kræve endnu en gennemgang af forslaget. - Jeg vil holde fast i, at kommende købere af giftgrunde skal vide, at de køber en forurenet grund. Det første udspil fra ministeren om, at en række grunde ikke længere skulle registreres, og at vi skulle fjerne oplysningerne, det støtter jeg ikke, siger Pernille Blach Hansen. Connie Hedegaard har til brug for de fortsatte forhandlinger bedt eksperter om at lave et nyt notat. /ritzau/