Lokalpolitik

Amtet årsag til kommunal undren

SKAGEN:Når Nordjyllands Amts tekniske forvaltning kommer med en administrativ indsigelse mod et lokalplanforslag, kan det godt undre, at indsigelsen ikke kan frafaldes administrativt, men skal forelægges amtets politikere. Ovenstående er en del af et svar, som borgmester Hans Rex (V) mandag aften gav på byrådets vegne til SF i Skagen. SF have, som man kunne læse i et læserbrev i NORDJYSKE mandag, stillet byrådet nogle spørgsmål om lokalplanen for havneudvidelsen. Planen blev, som De kan læse omstående, endeligt godkendt mandag aften - dog under forudsætning af, at amtet frafalder sin indsigelse. Borgmester Hans Rex undlod at svare på SFs direkte spørgsmål om, hvorvidt kommunen har en skjult dagsorden med sagen, siden lokalpanen skulle sættes til afstemning, mens amtets indsigelse stadig var gældende. Han henviste til, at kommunen er indstillet på at opfylde de krav, som amtets administration anser for nødvendige, for at frafalde indsigelsen. Desuden henviste han til lokalplanens redegørelse, af hvilken det fremgår, at havnen har hårdt brug for nye arealer. Havnen har allerede måttet sige nej til nye virksomheder og dermed nej til oprettelse af nye arbejdspladser, påpegede borgmesteren. } KOMMUNALT LÅN: Raabjeg-Aalbæk Jagtforening får ny et rentefrit komunalt lån på 160.000 kroner. Det afgjorde et enstemmigt byråd mandag aften. Lånet er adragsfrit de første tre år, og derefter skal de afdrages med 10.000 kroner om året. Det kommunale lån på favorable vilkår ydes, fordi sagsbehandlingen omkring skydebanen i Kyllesbæk har kostet jagtforeningen mange penge, godt 164.000 kroner, til blandt andet advokatomkostninger, flytning af klubhus og andre sagsomkostninger. Det er ikke tilladt for kommunen at give jagtforeningen et direkte tilskud på beløbet efter Folkeoplysningsloven. } HUSLEJE-TILSKUD: Skagen Turistforening skal betale en højere husleje til turistkontoret, hvis det skal flytte til den tidligere havnemesterbolig, end foreningen hidtil har betalt for lokaler i stationsbygningen. Det er baggrunden for, at byrådet i Skagen har besluttet, at det kommunale tilskud til foreningen skal pristaltreguleres. Pristalsreguleringen skal være gældende fra og med 2005. Det betyder, at foreningen skal have yderligere 35.000 kroner i 2006. Disse penge tages fra økonomiudvalgets budget. For 2007 bliver det kommunale tilskud på godt 1,9 millioner kroner, og det beløb besluttede byrådet at indregne i budgetrammerne og budgetforslaget for 2007. } OVERFØRSLER: Skagen Byråd godkendte mandag aften, at der overføres en række beløb, som oprindelig vedrører 2005 til 2006. I de fleste tilfælde er det beløb, som er frigivet til arbejder, der er påbegyndt i 2005, og som endnu ikke er afsluttede. Der overføres ialt godt 6,6 millioner kroner. Det er 2,4 millioner kroner på det skattefinancierede driftsområde og 3,2 mio. kroner på det skattefinancierede anlægsområde. Desuden overføres 100.000 kroner til fonden Skagen Helse, 357.000 kroner til Aalbæk Kollegium og 265.000 kroner til ombygning af Ankermedets Ældrecenter. Efter indstilling fra økonomiudvalget bliver 100.000 kroner af i alt 116.000 kroner, som overføres fra musikskolen, øremærket til køb af et nyt flygel til Skagens kommende kulturhus. Børne- og kulturudvalget har også øremærkede beløb, som overføres. Det er 16.000 kroner, som er afsat til køb af kunst, og 59.000 kroner, som skal bruges til en ny, og sidste årsplakat for Skagen som selvstændig kommune. De 16.000 kroner er det beløb, kommunen har fået udbetalt af forsikringen som erstatning for et maleri af Poul Winther, som i 2004 blev stjålet fra overbibliotekarens kontor. Maleriet blev stjålet, da der to nætter i træk var indbrud på kontoret. De 59.000 kroner er overskuddet fra en Skagen-plakat, som blev fremstillet til år 2000. Det er planen, at kunstneren Gitte Kath, som lavede den første plakat, også skal lave 2006-plakaten.