Amtet ændrer kommunal afgørelse

Kan fortsat hente drikkevand fra markboring, selv om kommunen sagde nej

VINDBLÆS:Villy og Ingrid Andersen, Bjørumsletvej 52 ved Vindblæs, kan fortsat hente drikkevand fra egen markboring, selv om de fra Løgstør Kommune modtog et nej til fortsat brug. Parret klagede til Nordjyllands Amt, som gav dem tilladelse til fortsat brug af markboringen, trods indholdet af nitrat oversteg grænseværdien på 50 mg/l. Den seneste måling viste et indhold på 69 mg/l. Før 1996 havde parret egen brønd på ejendommen, men den løb tør. Dengang fik de tilladelse til at hente drikkevand fra markboringen, og denne tilladelse udløb 31. december 2002. - Vi søgte om en fornyet tilladelse hos Løgstør Kommune allerede i august sidste år, men de afslog i december begrundet i et højt nitratindhold. I marts fik vi igen brev fra kommunen, der påbød en tilslutning til Engelstrup Vandværk. - Vi ønskede ikke at blive tilsluttet værket og protesterede overfor kommunen, fortæller Ingrid Andersen. Ugen efter brevet fra kommunen modtog parret et skriftligt tilbud fra Engelstrup Vandværk lydende på en tilslutningsafgift på ca. 31.000 kr. Brevet var underskrevet af Jens Lauritzen, formand for værket. Parret bad Løgstør Kommune videresende protesten til Nordjyllands Amt, hvilket kommunen først nægtede. Efter flere henvendelser bøjede kommune sig og fremsendte parrets protest. - Vi fik det klare svar fra Nordjyllands Amt, at vi kunne fortsætte med at hente drikkevand fra markboringen. Dette tog Løgstør Kommune til efterretning og meddelte os tilladelse gældende for seks år. Ingrid Andersen fortæller, at deres vandforbrug er på 43 kbm pr. år. - Vi ville blive placeret yderst på vandledningen og i en afstand på fire km fra vandværket. Det ville betyde, at vi ikke længere ville have koldt vand i hanen. Læge Edith Kjærgaard, Skjern, kasserer i landsforeningen Dansk Brøndejerforening, kalder det "nitrathysteri", når kommuner kræver tilslutning til offentlige vandværker ved mindre overskridelser af grænseværdien. - Et højt nitratindhold er intet sundhedsproblem, hvis der ikke samtidig er bakterier i vandet. Flere kommuner reagerer da heller ikke på samme måde som Løgstør Kommune. Den nye storkommune på Bornholm har eksempelvis i udkastet til deres vandforsyningsplan betegnet et nitratindhold mellem 50 og 100 mg/l som nogenlunde kvalitet og har ikke til hensigt at reagere overfor brøndejerne ved denne mængde, fortæller Edith Kjærsgaard. Poul Helledi, leder af kommunens miljøafdeling, ønsker ikke at kommentere en konkret sag.