Lokalpolitik

Amtet anlægger cykelsti

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I dag er der atter mesterskan i langtidspiberygning på sæby Torv.arkivfoto

{ LYNGSÅ/VOERSÅ: Nordjyllands Amt har igangsat et vejarbejde på amtsvejen Hals-Sæby, mellem Voerså og Lyngså. Arbejdet omfatter anlæg af cykelstier på begge sider af amtsvejen. Arbejdet er et led i amtets planer for at skabe trygge og sikre forhold for cyklisterne på amtsvejene. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet, Sejlstrup Entreprenørforetning A/S, Løkken, og det forventes afsluttet midt i september. Der vil forekomme hastighedsbegrænsning i anlægsperioden, delvis indsnævring af kørebanen,samt i perioder signalanlæg. { SÆBY: Røg eller ikke røg i Sæbys nye kulturhus var en varm politisk kartoffel. Udgangen på debatten var, at et byrådsflertal stemte for, at der må ryges i huset. Nu har kommunen holdt møde med brugerne, og herfra var signalet klart: Røgen skal ud. Det har medlemmerne af økonomiudvalget lyttet til, så fremover vil det ikke være tilladt at ryge i kulturhuset. { SÆBY: Når byggegrunde sælges i Sæby er praksis, at grundene forsynes med en fast pris og sælges efter først til mølle-princippet. Men som tidligere omtalt i disse spalter, er der ikke en eneste byggegrund tilbage. Der er dog flere udstykninger på vej, blandt andet en privat af slagsen på P. Skadesvej ved Nellemanns Have. Her fraviger man modellen med en fast pris og udbyder grundene til salg på den facon, at man kommer med et skriftligt købstilbud. Den, der byder mest, får lov at købe. Mindstebuddet vil dog være 275.000 kroner per grund. { SÆBY: Politikerne i Sæby Byråd vil gerne give borgerne i kommunen chancen for at få glæde at den moderne informationsteknologi. Derfor vil byrådet sikre, at der lægges såkaldte kabeltomrør ned mellem Lyngså og Voerså. Der skal alligevel graves op på strækningen, fordi amtet anlægger cykelsti. Det vil koste 100.000 kroner at lægge rør ned mellem de to byer. Rørerne er tomme, men kan bruges, hvis der på et tidspunkt skal lægges it-kabler mellem de to byer. { SÆBY: Håndværkerne er nu kommet så langt med opførelsen af Hobitten, der er et bofællesskab for autister, at Boligforeningen af 1942 nu indkalder til rejsegilde. Det holdes på tirsdag kl. 14.30 på byggepladsen på Stygge Krumpensvej 50. { SÆBY: Sæby Pibeklub arrangerer i dag, lørdag Sæby Open Air i langtidspiberygning. Røgtågerne vil stige op over Sæby Torv fra kl. 10.30. Reglerne er simple: Hver deltager får udleveret en pibe, tre gram tobak, en stopper og to tændstikker, og så gælder det om at holde ild i piben så længe som muligt. Dommer er Henning Bak.