Amtet betaler halvdelen

Social- og psykiatriudvalget i Nordjyllands Amt har accepteret at Nordjyllands Amt skal betale 50 pct. af driften af to væresteder i Hjørring Kommune. Det drejer sig om den sociale café/værested, som Blå Kors driver i Kongensgade. Det er et åbent værested, hvor alkoholmisbrugere kan komme uden at blive visiteret. Her er bespisning, socialt samvær og forskellige aktiviteter for de 110 mennesker, der i øjeblikket er kontakt til. Amtetes andel af udgifterne bliver for 2003 på 325.000 kr. Det andet værested, der får amtligt støtte er Værestedet Tinpotten, som er for stofmisbrugere fra Hjørring kommune og omegnskommunerne. Her tilbydes frirum og uforpligtende socialt samvær til de 35, der i øjeblikket har kontakt til værestedet. Udgiften for amtet bliver her 527.137 kr.