EMNER

Amtet er aktionær

Nordjyllands Amt overtog for få år siden hovedparten af aktierne i Nordjyske Jernbaner A/S. Amtet har to repræsentanter i bestyrelsen. Tilsynsrådet har afgjort, at de er inhabile, når sager vedrørende aktieselskabet Nordjyske Jernbaner er til behandling i amtet.